LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Online edukacija

Ženska soba priprema edukaciju za studente o rodno uvjetovanom nasilju; prijave u tijeku

Do 22. svibnja zaprimaju se prijave za sudjelovanje na online treningu koji će voditi članice Ženske sobe. Studentice i studente potom očekuju dvije književne i jedna novinarska večer, a na koncu će i oni pisati tekstove na temu rodne ravnopravnosti.

Do 22. svibnja zaprimaju se prijave za sudjelovanje na online treningu koji će voditi članice Ženske sobe. Studentice i studente potom očekuju dvije književne i jedna novinarska večer, a na koncu će i oni pisati tekstove na temu rodne ravnopravnosti.

Ženska soba organizira online edukaciju na temu rodno uvjetovanog nasilja namijenjenu studenticama i studentima. Održat će se u 3 termina na komunikacijskoj platformi Zoom:
  • 27. 5. 2020. u trajanju od 14:00 do 16:00 (predstavljanje projekta, sudionika/ca, uvod u temu)
  • 3. 6. 2020. u trajanju od 14:00 do 16:00 (predavanje i vježba na temu rodne (ne)ravnopravnosti)
  • 10. 6. 2020. u trajanju od 14:00 16:00 (predavanje i vježba na temu rodno uvjetovanog nasilja, s naglaskom na seksualno nasilje).
Edukaciju će voditi članice Ženske sobe – trenerice s višegodišnjim iskustvom u radu na problematici seksualnog nasilja i rodne (ne)ravnopravnosti: Antonija Hojt Ilić, prof. soc. pedagogije, i Kristina Mihaljević, mag. paed. soc. Sudjelovanje je besplatno.

Uz edukaciju, sudionice i sudionici imat će priliku sudjelovati na dvjema književnim večerima koje se organiziraju u suradnji s udrugom Skribonauti te na novinarskoj večeri u suradnji s Antonelom Marušić (Vox Feminae). Navedene večeri održat će se s ciljem poticanja kritičkog razmišljanja o rodnoj ravnopravnosti i rodno uvjetovanom nasilju kroz književnost i novinarstvo. Naknadno će biti dogovoren način (online ili u Ženskoj sobi) i termin održavanja večeri, sukladno epidemiološkoj situaciji.

Polaznici trebaju sudjelovati u svim spomenutim aktivnostima (edukacija u 3 termina, 2 književne večeri, 1 novinarska večer) te na javnoj akciji koju će Ženska soba organizirati krajem godine. Edukacija je namijenjena studentima/cama koji se bave ili se žele baviti pisanjem jer je obveza, nakon sudjelovanja na aktivnostima, osmisliti i napisati tekst o temi rodne ravnopravnosti, uz mentorstvo novinarke Antonele Marušić i članica Ženske sobe. Ti će tekstovi biti objavljeni na portalu Studentski.hr na kojem će se u okviru projekta otvoriti rubrika Kutak ravnopravnosti

Kroz sudjelovanje na edukaciji, sudionici/e će, dakle, imati priliku steći dodatna znanja o temi rodne (ne)ravnopravnosti i rodno uvjetovanog nasilja. Nadalje, imat će mogućnost primijeniti naučeno u praksi, aktivno se uključiti u postizanje rodno ravnopravnog društva te se umrežiti sa stručnjakinjama koje rade na ovom području, a moći će se i volonterski uključiti u daljnje kreiranje sadržaja za Žensku sobu i rubriku Kutak ravnopravnosti. Po izvršenim obvezama svi sudionici/e će primiti potvrdu o sudjelovanju na edukaciji i projektnim aktivnostima.

Prijave se zaprimaju najkasnije do 22. svibnja 2020. na e-adresi zenska.soba@zenskasoba.hr. Potrebno je poslati životopis koji obvezno mora sadržavati kontakt podatke te motivacijsko pismo. 

Edukacija je sastavni dio projekta Kutak ravnopravnosti koji provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu s udrugom Centar za razvoj mladih (u okviru koje djeluje portal Studentski.hr). Projekt se provodi uz financijsku podršku Ministarstva za demografiju, mlade, obitelj i socijalnu politiku.
Opći cilj projekta jest osnaživanje i poticanje mladih na preuzimanje aktivne uloge u postizanju rodne ravnopravnosti i prevenciji rodno uvjetovanog nasilja.
FOTO: PIXABAY