LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Reorganizacija nastave

Više od 20 fakulteta diljem RH prebacilo se na online-nastavu – evo i koji

Zbog pogoršane epidemiološke situacije i uvođenja strožih protuepidemijskih mjera u cijeloj Hrvatskoj, situaciji su se djelomičnim ili potpunim ukidanjem kontaktne nastave morali prilagoditi i fakulteti diljem Hrvatske.

Zbog pogoršane epidemiološke situacije i uvođenja strožih protuepidemijskih mjera u cijeloj Hrvatskoj, situaciji su se djelomičnim ili potpunim ukidanjem kontaktne nastave morali prilagoditi i fakulteti diljem Hrvatske.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Ministarstvo znanosti i obrazovanja izdali su 27. studenog preporuku o prelasku na nastavu na daljinu. Nekolicina fakulteta već je održavala nastavu na taj način, no njih 20-ak naknadno je postupilo prema preporuci. U nastavku donosimo popis fakulteta u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku koji su nedavno prešli na takav način nastave.

Zagreb

Za prelazak na nastavu na daljinu odlučili su se Učiteljski fakultet, Šumarski fakultet, Kineziološki fakultet, Geotehnički fakultet, Fakultet političkih znanosti, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Ekonomski fakultet, Fakultet hrvatskih studija i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet.
  • Učiteljski fakultet – od 30. studenog nastava se odvija na daljinu uvažavajući preporuku, ali i mišljenje studenata izneseno u anketi (iznimka su praktična nastava i studentske vježbe koje se održavaju uživo)
  • Šumarski fakultet – nastava se odvija na daljinu od 1. prosinca za sve razine studija te će tako ostati do 8. siječnja 2021. godine, a na daljinu se održavaju čak i vježbe, praktične i terenske nastave, kao i provjere znanja
  • Geotehnički fakultet – od 24. studenog do 15. prosinca nastava se odvija na daljinu sukladno preporuci Stožera
  • Fakultet političkih znanosti – uz nedefinirani datum prestanka takvog oblika nastave, od 30. studenog kompletnu nastavu održava na daljinu, ali su kolokviji, kao što je i bilo planirano, uživo
  • Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije – do 23. prosinca nastava se provodi na daljinu preko platformi za dvosmjernu komunikaciju i prema rasporedu nastave
  • Ekonomski fakultet – počevši od ovog ponedjeljka u njegovim prostorijama smiju boraviti samo zaposlenici, dok studenti nastavu prate isključivo na daljinu
  • Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet – još 24. studenog obavijestio je da će se nastava do 7. prosinca odvijati na daljinu, a kolokviji i ispiti u dogovoru s profesorima
  • Tekstilno-tehnološki fakultet – jedan je od rijetkih koji je u ovo vrijeme odlučio uvestio dio nastave uživo – naime, nastava se već duže vrijeme održava na daljinu, no počevši od ovog tjedna laboratorijske i praktične vježbe mogu se održavati uživo.
Podsjećamo, dio zagrebačkih fakulteta već se prije odlučio na prelazak na potpunu ili djelomičnu nastavu na daljinu kao što su Medicinski fakultet, Filozofski fakultet, Fakultet organizacije i informatike itd.

Rijeka

Na Sveučilištu u Rijeci za prelazak na nastavu na daljinu odlučio se Odjel za fiziku, i to do daljnjeg, uz iznimku praktične i laboratorijske nastave te provjere znanja koje nije moguće organizirati na daljinu. Na nastavu na daljinu prešao je i Odjel za informatiku, uz iznimku organizacije kolokvija uživo kada je to moguće.

Ekonomski fakultet u Rijeci također je uveo nastavu na daljinu, no postoji mogućnost dolaska na Fakultet za one studente koji nastavu ne mogu pratiti od kuće, uz obveznu prethodnu najavu tri dana ranije. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Pravni fakultet u Rijeci i Pomorski fakultet do daljnjeg će izvoditi nastavu na daljinu. Pomorski fakultet ima nekoliko iznimki koje možete pronaći na poveznici.

Split

Na splitskom sveučilištu na nastavu na daljinu prelazi Kemijsko-tehnološki fakultet kada je riječ o predavanjima i seminarima, dok će se laboratorijske vježbe, kolokviji, ispiti, izrada završnih i diplomskih radova i dalje održavati na Fakultetu. 

Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije nastavu će održavati prvenstveno na daljinu, uz iznimku praktične nastave, studentskih vježbi, laboratorijske nastave i terenske nastave. Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje također uvodi nastavu na daljinu, osim za laboratorijsku i terensku nastavu, praktičnu nastavu i studentske vježbe. 

Ekonomski fakultet, počevši od ovog tjedna, nastavu provodi preko informatičkih alata, a isto vrijedi i za Umjetničku akademiju, koja će jedino praktične predmete izvoditi uživo te one teorijske kod kojih bi izvođenje nastave na daljinu narušilo ishode obrazovanja.

Osijek

Građevinski i arhitektonski fakultet nastavu će održavati na daljinu od 1. do 24. prosinca, osim u slučaju laboratorijskih vježbi i vježbi u računalnoj učionici. Kolokviji i ispiti održavaju se kontaktno u prostorima Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek. Kolokviji će se organizirati u terminima nastave kolegija ili u terminima izvan rasporeda kako se ne bi dogodilo preklapanje s nastavom iz drugih predmeta.

Prehrambeno-tehnološki fakultet predavanja će održavati u potpunosti na daljinu prema rasporedu od početka semestra. Vježbe, parcijalne provjere, kolokviji i ispiti izvodit će se na Fakultetu, odnosno ovisno o tome kako odrede predmetni nastavnici. Odjeli za kemiju, matematiku i fiziku također se prebacuju na online-nastavu do početka božićnih praznika. Na Odjelu za kemiju laboratorijske vježbe i provjere znanja provodit će se uživo, baš kao i na Odjelu za matematiku i fiziku.

Preporuka nije zaobišla ni Ekonomski fakultet u Osijeku, stoga će se ondje nastava održavati na daljinu do početka praznika. Kolokviji se i dalje mogu održavati u zgradi Fakulteta uz dodatno ograničenje broja osoba koje mogu istovremeno biti u dvorani, o čemu će obavještavati predmetni nastavnici.
FOTO: PIXABAY