LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Implementacija društveno korisnog učenja

UniActive: ESN Dubrovnik proveo pola milijuna kuna vrijedan projekt, rezultati predstavljeni na Sveučilištu

– Projekt UniActive polučio je izvrsne rezultate, a najviše smo ponosni na činjenicu da je u 6 mentorskih programa bilo uključeno 10 udruga s područja Dubrovnika te da smo uključili 60 studenata i volontera na dva sveučilišna odjela. – rekla je voditeljica Ivana Grkeš.

– Projekt UniActive polučio je izvrsne rezultate, a najviše smo ponosni na činjenicu da je u 6 mentorskih programa bilo uključeno 10 udruga s područja Dubrovnika te da smo uključili 60 studenata i volontera na dva sveučilišna odjela. – rekla je voditeljica Ivana Grkeš.

U četvrtak, 19. rujna 2019, u prostorijama Sveučilišta u Dubrovniku održana je završna konferencija projekta UniActive kojoj je cilj implementirati programe društveno korisnog učenja na Sveučilištu, ali i potaknuti mlade na političku participaciju. Nositelj je projekta udruga Erasmus Student Network Dubrovnik, a s partnerima – Sveučilištem u Dubrovniku i Udrugom za mlade Maro i Baro – na konferenciji za medije predstavila je ostvarene rezultate.

– Tradicionalno znanje sve se teže može povezati sa situacijama s kojima se studenti suočavaju u stvarnom životu što za posljedicu ima brzo zaboravljanje onoga što je naučeno. Bez obzira na vrstu studija, kroz civilni sektor svaka mlada osoba može pronaći način kako sudjelovati u kreiranju bolje budućnosti naše zajednice. Osim što će razvijati vještine za društvenu odgovornost prema zajednici, mogu steći praktična iskustva koja im kasnije pomažu u bržem pronalaženju posla nakon završetka studija. – istaknuo je Marko Žmirak, jedan od idejnih začetnika projekta društveno korisnog učenja na Sveučilištu.

Za trajanja projekta provedeno je šest mentorskih programa na Odjelu za komunikologiju i Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju. Tijekom mentorskih programa studenti su imali priliku, umjesto na imaginarnim projektima, svoje stečeno teorijsko znanje primijeniti na razvoju projekta kojim se rješava konkretan društveni problem.

– Projekt UniActive polučio je izvrsne rezultate, a najviše smo ponosni na činjenicu da je u 6 mentorskih programa bilo uključeno 10 udruga s područja Dubrovnika te da smo uključili 60 studenata i volontera na dva sveučilišna odjela. Snimljeno je 10 promotivnih videa, podignuta je vidljivost udruga na internetu, izrađen marketinški plan, odrađena crowdfunding kampanja i kampanja mobilnosti te je uspostavljen projektni inkubator. Cilj nam je da se ovakvi programi nastave provoditi na Sveučilištu jer zaista ojačava sve dionike koji sudjeluju u samom procesu. – rekla je voditeljica projekta Ivana Grkeš.

Osim mentorskih programa, kroz projekt je proveden i program razvoja civilnih kompetencija. Riječ je o ciklusu od 16 predavanja koji se provodio tijekom ove akademske godine te je u njega uključeno preko 200 različitih sudionika.

– Ovo je iskorak prema daleko aktivnijem angažmanu ove institucije u lokalnu zajednicu, prije svega u segment koji se tiče civilnog društva. Bez civilnog društva nijedna vlast ne može funkcionirati demokratski. Često znam reći svojim studentima: ako se ne bavite politikom, politika će se zasigurno baviti vama, ali ne na način kao što to mi želimo. Prema tome, za odgovorne građane, za participativne građane koji razumiju politički sustav, zapravo je potrebno da imaju odgovarajuće kompetencije. Jedino tako možemo izgrađivati funkcionalno demokratsko društvo. – kazao je na konferenciji profesor Pero Maldini, koji je bio na čelu modula Građanska participacija.

Prorektor Nebojša Stojčić zaključio je:

– Posebno me raduje što je u ovome projektu kroz suradnju naših bivših studenata i naših profesora ostvarena jedna sinergija koja je uključila i sadašnje studente Sveučilišta. Sveučilište je odmah prihvatilo ovakvu ideju i uvijek će prihvaćati i podržavati takve aktivnosti.  

Ovaj projekt vrijedan 503 234,95 kn financiran je sredstvima iz Europskog socijalnog fonda. U mentorske programe uključeno je 30 studenata, 6 nastavnika i 14 udruga. Studenti su kroz nastavne kolegije imali priliku izraditi niz video i online sadržaja za udruge kao što su Down sindrom Dubrovnik, Crveni Križ, Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom Dva Skalina, Convivo, Društvo naša djeca i mnoge druge. Tako su udruge dobile šansu predstaviti svoj rad i aktivnosti koje provode široj javnosti. 

FOTO: ELIZABETA JELIĆ