LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Filozofski fakultet u Zagrebu

U tijeku prijave za upis na doktorski studij sociologije u Zagrebu

Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu otvorene su prijave za upis na sveučilišni doktorski studij sociologije. Mjesta su otvorena za 15 studenata, a prijaviti se možete do 18. siječnja 2019. godine.

Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu otvorene su prijave za upis na sveučilišni doktorski studij sociologije. Mjesta su otvorena za 15 studenata, a prijaviti se možete do 18. siječnja 2019. godine.

Otvoren je natječaj na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu za upis na sveučilišni poslijediplomski doktorski studij sociologije. Studij u trajanju od šest semestara počet će s nastavom u akademskoj godini 2018/2019, a osposobit će sociologe/inje za znanstveno-istraživačke i stručne poslove, samostalno obavljanje znanstvenih radova te za akademsku karijeru. Studij uključuje različita temeljna i primijenjena područja sociologije te nije ograničen na neku određenu znanstvenu granu.

Doktorski studij mogu upisati kandidati koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 • završili su sveučilišni studij sociologije: diplomski (magistri/e struke) ili predbolonjski diplomski (četverogodišnji), s prosjekom ocjena u studiju najmanje 4,0 ili prosjekom 3,0 i više uz uvjet objavljenog najmanje jednog znanstvenog rada (a1 ili a2 ili a3)
 • završili su sveučilišni studij u području društvenih, humanističkih, biomedicinskih ili nekih drugih znanosti: diplomski ili predbolonjski diplomski, s prosjekom ocjena u studiju najmanje 4,0 uz uvjet objavljenog najmanje jednog znanstvenog rada (a1) u međunarodno priznatim časopisima i publikacijama te uz uvjet da prije upisa u studij polože razlikovne ispite iz oblasti Osnova statistike, Metoda sociologijskih istraživanja, Klasičnih sociologijskih teorija, Suvremenih sociologijskih teorija i neku od Posebnih sociologija
 • za polaznike/ice koji prelaze s nekog drugog sociologijskog doktorskog studija, Vijeće studija donijet će na temelju dokumentirane molbe prosudbu o priznavanju dijela studija i sukladno tome odobriti upis
 • za polaznike/ice koji su po studijskom sustavu prije 2005. stekli magisterij znanosti iz područja društvenih znanosti, polje sociologija, Vijeće studija donijet će na temelju dokumentirane molbe prosudbu o priznavanju dijela studija i sukladno tome odobriti upis.

Od dokumentacije je potrebno priložiti:

 • pisana prijava na natječaj za upis na studij
 • ovjerena preslika diplome ili rješenje o priznavanju strane diplome (gdje je diploma dodiplomskih studija po sustavu prije 2005. godine izjednačena diplomi diplomskih studija)
 • potvrda o položenim ispitima u završenom studiju s izračunatom prosječnom ocjenom
 • kratki životopis
 • izložen istraživački interes (do 1800 znakova)
 • preslika objavljenih radova i sažetaka priopćenja
 • preslika domovnice ili odgovarajućeg dokumenta za strance
 • potvrdu o položenim razlikovnim ispitima, ako su oni potrebni.

Prije upisa sa svakim će se pristupnikom/icom obaviti intervju.

Upisati se može najviše 15 studenata, a cijena studija je 9600 kuna po semestru. Rok je za slanje prijava 18. siječnja 2019. godine, a one se šalju uz potrebnu dokumentaciju na adresu: Filozofski fakultet, s naznakom „Natječaj za poslijediplomski studij“, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb.

FOTO: WIKIPEDIJA