LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Sveučilište Sjever

Sveučilište Sjever objavilo uvjete prelaska i upisa studenata s drugih visokih učilišta

Zamolbe za prelazak s nekog drugog visokog učilišta na Sveučilište Sjever predaju se od 31. kolovoza do 4. rujna 2020. godine.

Zamolbe za prelazak s nekog drugog visokog učilišta na Sveučilište Sjever predaju se od 31. kolovoza do 4. rujna 2020. godine.

Sveučilište Sjever donijelo je odluku o uvjetima prelaska i upisa studenata s drugih visokih učilišta na preddiplomske i diplomske studije Sveučilišta Sjever u akademskoj godini 2020/2021. Prelazak studenata moguć je isključivo u statusu izvanrednog studenta pri čemu su studenti koji traže prelazak dužni podnijeti zamolbu za prelazak s prilozima utvrđenima u točki 5. Odluke.

Zamolbe se predaju od 31. kolovoza do 4. rujna, i to poštom na adresu studentske službe Sveučilišnog centra Varaždin, 104. brigade 3, 42 000 Varaždin za preddiplomske studije: Elektrotehnika, Multimedija, oblikovanje i primjena, Proizvodno strojarstvo, Logistika i mobilnost, Graditeljstvo, Sestrinstvo, Mehatronika i Fizioterapija te za diplomske studije: Multimedija, Strojarstvo, Graditeljstvo, Sestrinstvo – menadžment u sestrinstvu, Poslovna ekonomija i Odnosi s javnostima.

Zamolbe za preddiplomske studije Medijski dizajn, Komunikologija, mediji i novinarstvo, Poslovanje i menadžment, Logistika i mobilnost i Prehrambena tehnologija te za diplomske studije Medijski dizajn, Novinarstvo, Ambalaža, recikliranje i zaštita okoliša, Održiva mobilnost i logistika šalju se na adresu studentske službe Sveučilišnog centra Koprivnica, Trg dr. Žarka Dolinara 1, 48 000 Koprivnica.

Studenti koji prelaze na preddiplomski studij trebaju imati završeno minimalno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje i položenu državnu maturu ako su završili srednju školu nakon 2010. godine. Studenti koji prelaze na diplomski studij moraju ispunjavati uvjete iz Natječaja za upis studenata u 1. godinu diplomskih studija te i jedni i drugi moraju podnijeti zamolbu ako su na preddiplomskoj ili diplomskoj razini ostvarili minimalno 18 ECTS bodova.

Dodatne informacije o uvjetima možete pronaći ovdje.
FOTO: PIXABAY