LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Sveučilište u Splitu

Donesene važne odluke o školarini, trećem upisu predmeta i predaji radova

Ova je godina svima bila vrlo teška, a posebice studentima koji su se uz sve trudili uspješno završiti akademsku godinu. Ipak, Sveučilište u Splitu taj proces odlučilo je dodatno olakšati.

Ova je godina svima bila vrlo teška, a posebice studentima koji su se uz sve trudili uspješno završiti akademsku godinu. Ipak, Sveučilište u Splitu taj proces odlučilo je dodatno olakšati.

Na 34. sjednici Senata Sveučilišta u Splitu održanoj 24. rujna 2020. godine donesene su 3 vrlo važne odluke kojima se studentima izašlo ususret nakon akademske godine 2019/2020, koja je bila jedna od najizazovnijih do sada.

Odluke su sljedeće:
  1. Redoviti studenti ne plaćaju participaciju u akademskoj godini 2020/2021. godini ako su u prethodnoj akademskoj godini upisali 60 ECTS-a, a nisu položili samo jedan ispit.
  2. Studentima se odobrava treći put upis nepoloženog predmeta. Studenti koji treći put upišu predmet plaćaju puni iznos participacije u skladu s Odlukom o participaciji studenata u troškovima studija za akademske godine 2019/2020, 2020/2021. i 2021/2022, klasa 003-08/19-05/00032; ur. br.: 2181-202-03-01-20-0004 od 16. srpnja 2020. godine.
  3. Produžuje se rok za predaju završnih i diplomskih radova za isti period za koji je produžen jesenski ispitni rok.
Tekst Odluke moguće je pronaći na poveznici.
FOTO: UNSPLASH