LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Sveučilište u Splitu

Svečanom proslavom obilježeno 27 godina Medicinskog fakulteta u Splitu

Fakultet je započeo s djelovanjem 1974. godine kao ogranak zagrebačkog Medicinskog fakulteta, da bi se uz njegovu potporu 26. ožujka 1997. godine potpuno osamostalio.

Fakultet je započeo s djelovanjem 1974. godine kao ogranak zagrebačkog Medicinskog fakulteta, da bi se uz njegovu potporu 26. ožujka 1997. godine potpuno osamostalio.

U velikom amfiteatru Medicinskog fakulteta u Splitu jučer je bilo razloga za slavlje. Naime, obilježen je Dan Medicinskog fakulteta, a njime i 27. obljetnica utemeljenja Fakulteta kao samostalne institucije. Fakultet je započeo s djelovanjem 1974. godine kao ogranak zagrebačkog Medicinskog fakulteta, da bi se uz njegovu potporu 26. ožujka 1997. godine potpuno osamostalio. Danas djeluje nudeći čak četiri integrirana studija, a to su Medicina, Medicina na engleskom jeziku, Dentalna medicina te Farmacija.
 

„Od samostalnosti fakulteta do danas na studiju medicine diplomiralo je 1330 studenata, 323 na studiju Dentalne medicine, 243 na studiju Farmacije te njih 204 na studiju Medicine na engleskom jeziku. Poslijediplomska nastava se izvodi u sklopu Doktorske škole, na tri doktorska studija, u sklopu kojih je do danas doktoriralo 444 znanstvenika.", rekla je prodekanica prof. dr. sc. Valdi Pešutić Pisac, kako prenosi Sveučilište u Splitu.


Splitski Medicinski fakultet ima se i čime pohvaliti. Od čak 16 specijalističkih poslijediplomskih studijskih programa koje nudi studentima, dvadeset i šest laboratorija u kojima se provodi znanstveno-istraživački rad do preko deset tisuća objavljenih radova u vodećim svjetskim znanstvenim bazama podataka.Trenutno se na Fakultetu provode dvadeset i tri projekta, među kojima jedanaest europskih. Sve ovo daje veliki doprinos prepoznavanju Sveučilišta u Splitu na međunarodnoj razini. 

Od prethodne godine među najvažnijim projektima koje su uspjeli realizirati može se istaknuti osnivanje Savjetovališta za studente, završna faza sanacije građevinske rekonstrukcije Zgrade, otvaranje Ureda za kvalitetu te opremanje novog Centra za kliničke vještine. Studentima uz teorijsko znanje nastoje omogućiti i stjecanje praktičnih vještina.

Uz prodekanicu, svečanoj proslavi prisustvovali su prof. dr. sc. Dragan Ljutić, rektor Sveučilišta u Splitu, a govor je održao i prof. dr. sc. Dragan Primorac.
 

„Gledajući Medicinski fakultet i ono što je napravio, s ponosom gdje god idem po svijetu ovu instituciju ističem kao centar izvrsnosti i nema dvojbe, kada uspoređujemo rezultate Medicinskog fakulteta s drugim institucijama s daleko duljom poviješću, splitski Medicinski fakultet je daleko ispred.", istaknuo je Primorac.

FOTO: SVEUČILIŠTE U SPLITU