LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Sveučilište u Rijeci

Studenti u Opatiji imaju priliku besplatno naučiti kineski jezik

Kao i prošle godine, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija Sveučilišta u Rijeci odgovoran je za ovaj projekt. 

Kao i prošle godine, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija Sveučilišta u Rijeci odgovoran je za ovaj projekt. 

U tijeku su upisi treće generacija polaznika programa Kineski jezik u turizmu za početnike te Poslovno komuniciranje na kineskom za početnike. Kao i prošle godine, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija Sveučilišta u Rijeci odgovoran je za ovaj projekt. 

Svaki program obuhvaća 60 sati nastave koja će se realizirati 4 sata tjedno kroz ukupno 15 tjedana. Nastavu će izvoditi profesorica Haiyan Liu iz NR Kine na kineskom jeziku, ali je jezik poučavanja engleski.

Polaznici oba programa će uz učenje jezika, usvajati znanja o kulturno-povijesnoj baštini, običajima te turističkim destinacijama. Nakon odslušane nastave polagat će ispit te dobiti certifikat na kojem je naznačena razina stečenog znanja te ostvareni ECTS bodovi. Svaki program nosi ukupno 5 ECTS bodova.

Polaznici programa će usvojiti osnove poslovne komunikacije te će moći slušati, razumjeti i vodite kratke razgovore s poslovnim partnerima te čitati i pisati jednostavna poslovna pisma.

Rok je za dostavu prijava 24. listopada 2016. godine, a pohađanje programa cjeloživotnoga učenja potpuno je besplatno za sve polaznike. Detaljnije informacije o programima dostupne su na službenoj mrežnoj stranici Fakulteta ili upitom na e-adresu anita.radnic@fthm.hr.

FOTO: UNIRI