LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Projekt ekonomskih fakulteta u Hrvatskoj

„Studenti ekonomije spremniji su za tržište rada budućnosti”

Projekt na kojem su surađivali svi javni studiji ekonomije u Hrvatskoj promiče jednake mogućnosti u pristupu visokoškolskom obrazovanju za skupine u nepovoljnijem položaju, ali i digitalnu pismenost, snažniju uključenost aspekata društveno korisnog učenja itd.

Projekt na kojem su surađivali svi javni studiji ekonomije u Hrvatskoj promiče jednake mogućnosti u pristupu visokoškolskom obrazovanju za skupine u nepovoljnijem položaju, ali i digitalnu pismenost, snažniju uključenost aspekata društveno korisnog učenja itd.

Završnom konferencijom održanom u petak 18. ožujka 2022. godine na Ekonomskom fakultetu u Splitu zaključen je projekt Izvrsnost i učinkovitost u visokom obrazovanju u polju ekonomije – E4 čiji je nositelj Ekonomski fakultet u Splitu, a partneri:

  • Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet
  • Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet
  • Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku
  • Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
  • Sveučilište u Zadru
  • Sveučilište u Dubrovniku
  • Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Anketiranjem preko 400 poslodavaca provelo se sveobuhvatno istraživanje potreba za znanjima i vještinama potrebnih na tržištu rada na temelju čega se kreiralo 6 standarda zanimanja, 6 standarda kvalifikacija, unaprijedilo se 9 postojećih studijskih programa, uvelo 2 potpuno nova  studijska programa, osnovali su se Centri za razvoj karijera, inovirana je nastava i još puno toga. Sažetak je ovo trogodišnjeg projekta vrijednog  3.994.067,99 kuna u kojem je sudjelovalo preko 500 sudionika, a kojim se dodatno osnažila suradnja među hrvatskim ekonomskim fakultetima.
 

Projekt, sve njegove aktivnosti, pa tako i rezultati, zasnivaju se na ideji partnerstva. Partnerstvo se ogleda u: partnerstvu i suradnji visokoškolskih institucija prijavitelja projekta; partnerstvu s gospodarstvom i lokalnim dionicima općenito kao i partnerstvu sa samim studentima.

– Iznimno mi je drago što su ovim projektom, čiji je nositelj Ekonomski fakultet u Splitu, prenesene ključne vrijednosti na kojima počiva naša institucija: suradnja i izvrsnost. Promoviranje izvrsnosti i rezultati ovog vrijednog projekta važni su ne samo za sve sudionike projekta već za sve dionike zbog kojih postojimo; za naše studente i za dionike na tržištu rada za koje će studenti biti još spremniji. Ohrabren izvrsnošću suradnje i rezultatima projekta, vjerujem  u nastavak zajedničkih uspjeha u budućnosti. – izjavio je prilikom obraćanja dekan institucije domaćin, izv. prof. dr. sc. Vinko Muštra kojem su se u oduševljenju zajedničkom suradnjom te željom za nastavkom umrežavanja u budućnosti pridružili i ostali čelnici visokoškolskih institucija: prof. dr. sc. Jurica Pavičić, dekan Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, prof. dr. sc. Boris Crnković, dekan Ekonomskog fakulteta u Osijeku, prof. dr. sc. Alen Host, dekan Ekonomskog fakulteta u Rijeci, te prof. dr. sc. Sandra Janković, dekanica Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji koja je naglasila i važnost jačanja mobilnosti studenata unutar hrvatskih visokoškolskih institucija.   

Cilj projekta Izvrsnost i učinkovitost u visokom obrazovanju u polju ekonomije – E4 je poboljšanje kvalitete, relevantnosti i učinkovitosti visokog obrazovanja uz razvoj i korištenje modernih metoda učenja i poučavanja. Ostvarenje specifičnih ciljeva projekta temelji se na ESG standardima i HKO-u, a obuhvatit će jačanje kompetencija nastavnog i nenastavnog osoblja, rad centara za razvoj karijera, gospodarskih savjeta, informiranja javnosti te svekolikog unapređenja sustava kvalitete (stvaranje institucionalnih i financijskih okvira održivosti). Sve partnerske institucije već su u procesu uvođenja izmjena i inovacija studijskih programa u skladu s rezultatima Projekta.

– Zahvaljujemo iznimnoj suradnji svih partera projekta, a posebno voditeljici projekta prof. dr. sc. Snježani Pivac sa Ekonomskog fakulteta u Splitu bez čije bi svakodnevne pomoći teško bilo uspješno iznijeti suradnju ovako velikog broja dionika. – naglasila je izv. prof. dr. sc. Perica Vojinić, koordinatorica partnerske institucije projekta, Sveučilište u Dubrovniku.

Izv. prof. dr. sc. Božena Krce Miočić, Zamjenica Pročelnice odjela za turizam i komunikacijske znanosti Sveučilišta u Zadru dodala je:

– Ponosni smo što prvi krećemo sa 2 nova studijska programa već u nadolazećoj akademskoj godini, a za što nam je ovaj projekt poslužio kao izvrstan orijentir.

Projekt objedinjuje sve primjere dobre prakse koji postoje na partnerskim institucijama i implementira ih uz preporuke za razvoj budućih studijskih programa. Inovirani sveučilišni studijski programi obrazuju odgovorne i aktivne građane. Tome su jamstvo kompetencije stečene u procesu aktivnog učenja: kreativno i kritičko promišljanje, rješavanje problema, rješavanje sukoba i upravljanje krizom, argumentirano iznošenje stavova, prijedloga i dr., kao i usvojena načela jednakosti i jednakih mogućnosti te odgovornosti za održivi razvoj.

– Iznimno mi je drago ovdje na Ekonomskom fakultetu u Splitu vidjeti toliki broj lica koja smo u protekle 3 godine viđali samo u virtualnom okruženju zbog specifičnih okolnosti, no bez obzira ne sve izazove, zajedničkim upornim radom uspjeli smo u svim planiranim ciljevima. Standardi zanimanja koji su razvijeni u područjima računovodstva, poslovne informatike, poduzetništva, međunarodnog poslovanja te dva u sferi turizma, tri nova uspostavljena Centra za razvoj karijera studenata, mnogobrojne radionice sa svrhom prenošenja najboljih praksi, kao i sjednice Gospodarskih savjeta u svrhu jačanja veza i suradnje s poslodavcima, temelj su najbolje pripremljenosti naših studenata za tržište rada budućnosti, što je i svrha svih naših napora. Vjerujem u daljnju suradnju za dobrobit naših mladih kao i gospodarstva općenito. – u svojoj je prezentaciji navela voditeljica projekta prof. dr. sc. Snježana Pivac sa Ekonomskog fakulteta u Splitu. 

Projektom Izvrsnost i učinkovitost u visokom obrazovanju u polju ekonomije – E4 zalaže se za pravedno društvo u kojem sve osobe uživaju jednaka prava i imaju jednake mogućnosti za ostvarivanje svojih potencijala, kao i postizanje još većih kvaliteta kompetencija stečenih u visokom obrazovanju, kako bi, sukladno tome, nositelji kvalifikacija mogli uspješnije konkurirati na tržištu rada. Projekt promiče jednake mogućnosti u pristupu visokoškolskom obrazovanju za skupine u nepovoljnijem položaju, ali i digitalnu pismenost, snažniju uključenost aspekata društveno korisnog učenja itd.

FOTO: UNSPLASH