LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Dodjela stipendija

Što sve ulazi u limit za dobivanje socio-ekonomske stipendije?

U računanje primitka, navodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja, ne ulazi prošlogodišnje primanje socio-ekonomske stipendije, kao ni druge stipendije iz javnih izvora. Ipak, primanje stipendija iz privatnih izvora te potpora djetetu do 15. godine života računaju se u primitak.

U računanje primitka, navodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja, ne ulazi prošlogodišnje primanje socio-ekonomske stipendije, kao ni druge stipendije iz javnih izvora. Ipak, primanje stipendija iz privatnih izvora te potpora djetetu do 15. godine života računaju se u primitak.

Socio-ekonomska stipendija, kao najpoznatija i najraširenija državna stipendija (dodjeljuje se 10 000 studenata svake godine), dijeli se u tri kategorije. U ekonomskoj (E) kategoriji ekonomski status studenta određuje se prema prosječnim mjesečnim prihodima po članu obitelji, koji ne smiju prelaziti 65% proračunske osnovice za tu godinu.
 


VEZANO: Izišao je natječaj za dodjelu 10 000 državnih stipendija


 

Što to konkretno znači? Na primjer, proračunska osnovica za 2021. godinu iznosi 3326 kuna, a njenih 65% 2161,90 kuna. Ako je ukupan prihod viši od tog iznosa (pomnoženog s brojem članova obitelji), student je diskvalificiran za primanje socio-ekonomske stipendije u ekonomskoj kategoriji.

 

Ono što čini ukupan prihod, navodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja, su ukupni dohodak i neoporezivi primici. Upravo neoporezivi primici vezani za stipendije često stvaraju konfuziju kod ostvarivanja prava na njih, pa ih vrijedi navesti.

 

Pod njih spadaju, recimo: obiteljske mirovine i invalidnine naslijeđene nakon smrti, primici od kamata po obveznicama, božićnice i naknade za godišnji odmor.

 

U njih također ulaze stipendije, ali samo ako potječu iz privatnih izvora. Pravilnik o stipendijama navodi:

– Stipendije i potpora djetetu za školovanje do 15. godine života, odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja, osim stipendija iz javnih izvora.

Cijeli popis neoporezivih primitaka možete pronaći na kraju Pravilnika, u prilogu 1.

 

Dakle, svaki student koji je prošle godine primao stipendiju iz javnih izvora može ponovo konkurirati za nju, bez da ona utječe na ukupni obiteljski prihod kao kvalifikaciju. Pritom nije bitno jesu li izvori državni ili međunarodni – na primjer, Erasmus+ stipendija također se ne računa kao dio ukupnog prihoda. Uz prošlogodišnju privatnu stipendiju student svejedno može konkurirati za socio-ekonomsku ove godine – ali bit će ubrojana u ukupni prihod.

FOTO: UNSPLASH