LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Inicijative Europske unije

Što je studentska mobilnost i koje su njene prednosti?

Cilj je ovakvim akcijama doprinijeti uspostavi jedinstvenog europskog obrazovnog prostora te učvrstiti vezu između obrazovanja i istraživanja te potaknuti vještine kritičkog razmišljanja studenata iz svih disciplina.

Cilj je ovakvim akcijama doprinijeti uspostavi jedinstvenog europskog obrazovnog prostora te učvrstiti vezu između obrazovanja i istraživanja te potaknuti vještine kritičkog razmišljanja studenata iz svih disciplina.

Studentska mobilnost svojevrsna je akcija poticanja fizičke i mješovite razmjene studenata u visokom obrazovanju – bilo kojeg studijskog područja i ciklusa. Studenti, tako, studiraju u inozemstvu na partnerskoj visokoškolskoj ustanovi ili obavljaju pripravnički staž u poduzeću, istraživačkom institutu, laboratoriju, organizaciji ili bilo kojem drugom relevantnom radnom mjestu u inozemstvu tijekom određenog razdoblja. Međutim, moguće je i kombinirati studijski boravak u inozemstvu s  pripravništvom, čime se, prema mišljenjima nekolicine studenata i profesora te koordinatora mobilnosti, poboljšavaju ishodi učenja i razvijaju neophodne vještine.

Erasmus+ program mobilnosti spaja niz od sedam drugih i drugačijih programa, a koji se temelje na obrazovanju, treningu i programima za mlade među kojima je upravo sveučilišni program razmjene – službeno znan kao Erasmus+ program. U sklopu ovoga projekta moguće je birati studijski boravak ili stručnu praksu. Studentima učilišta visokog obrazovanja ovim je programom omogućeno provesti dio studija u nekoj od europskih ili partnerskih zemalja, a osim toga, potiču se mobilnost nastavničkog osoblja i projekti suradnje među europskim sveučilištima.

Tako se mobilnost može obavljati u svim zemljama EU-a, trećim državama (Sjeverna Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška, Turska i Srbija) te u partnerskim državama podijeljenima u 14 regija. Minimalno trajanje razmjene je tri mjeseca, a maksimalno 12 mjeseci, ovisno o obliku i vrsti. Za svaki tip Erasmus+ mobilnosti određena je i financijska potpora od 400 do 500 eura, a koja također ovisi o obliku mobilnosti i državi u kojoj se obavlja (države s niskim, srednjim i visokim standardom života).

Erasmus Mundus provodi se u sklopu Erasmus+ programa za one studente koji žele obaviti cjelokupan studij u inozemstvu. Odnosno, mogućnost je to združenih diplomskih studija kojima stječete 60, 90 ili 120 ECTS-bodova, a studenti provode razdoblje studija u najmanje dvjema različitim europskim zemljama. Po okončanju studija može se dobiti jedna zajednička diploma ili diplome više visokih učilišta. Moguće je ostvariti financijsku potporu koje uključuju potporu za školarinu, životne troškove i putne troškove (zajedno iznos potpore seže do 6500 eura).

CEEPUS je pokrata za Srednjoeuropski program razmjene za sveučilišne studije, a označava regionalni program akademske mobilnosti. Dakle, multilateralni je to program razmjene sveučilišta, a pridruženo mu je više od 15 zemalja članica. Odlikuje ga razmjena tijekom jednog semestra ili u obliku ljetnih škola od dva do tri tjedna. Kada je u pitanju financijska potpora, studentima su pokriveni samo određeni troškovi, poput prehrane i smještaja ili besplatnog sudjelovanja, no putni trošak uglavnom plaćaju studenti.

Međusveučilišni bilateralni sporazumi temelje se na postizanju posebnih ciljeva: rad na zajedničkim istraživačkim aktivnostima, organizaciji seminara i konferencija, a time, naravno, i mobilnosti studenata. Najčešće uključuju oslobađanje plaćanja školarine na stranom sveučilištu (unutar ili izvan granica EU-a).

Novinu u svijetu mobilnosti predstavlja ErasmusApp koja u prvome redu olakšava upoznavanje s Erasmus destinacijom i visokim učilištima partnerima, a potom olakšava i potpisivanje ugovora o studiranju (Learning Agreement). Koristi ju više od 4000 visokih učilišta te se može koristiti i za istraživanje događanja i svih korisnih informacija vezanih uz destinaciju.
FOTO: PIXABAY