LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
50. sjednica Senata

Senat Sveučilišta u Splitu: usvojen prijedlog dvaju novih studentskih programa Medicinskog fakulteta

Na 50. sjednici Senata Sveučilišta u Splitu usvojen je prijedlog novih specijalističkih poslijediplomskih studija na Medicinskom fakultetu u Splitu. Radi se o studiju Kliničke radiologije te o studiju Neurologije.

Na 50. sjednici Senata Sveučilišta u Splitu usvojen je prijedlog novih specijalističkih poslijediplomskih studija na Medicinskom fakultetu u Splitu. Radi se o studiju Kliničke radiologije te o studiju Neurologije.

Medicinski fakultet u Splitu odlučio je, u suradnji s KBC-om Split, dopuniti izbor poslijediplomskih studija (stručni specijalistički) i u tom je smislu pokrenuta inicijativa da se osnuje specijalistički studij Neurologije te specijalistički studij Kliničke radiologije. 

Na 50. sjednici Senata Sveučilišta u Splitu, prenosi Dalmatinski portal, ta je inicijativa i usvojena, pa su tako osnovani poslijediplomski specijalistički studij Kliničke radiologije te poslijediplomski specijalistički studij Neurologije

Kako stoji u elaboratu o studijskom programu poslijediplomskog specijalističkog studija Neurologije, poslijediplomski specijalistički studij iz  neurologije obavezni je i sastavni dio specijalizacije iz neurologije. Poslijediplomski specijalistički studiji, kao dio teorijskog programa specijalizacije, izvode se na Medicinskom fakultetu. Položeni ispiti sa specijalističkog poslijediplomskog studija uvjet su za izlazak na specijalistički ispit što uvelike doprinosi boljim kompetencijama kandidata kao i spoznajama o najnovijim stavovima i smjernicama u liječenju neuroloških bolesnika.

Poslijediplomski specijalistički studij Kliničke radiologije obavezni je dio specijalizacije iz Kliničke radiologije. Ovaj je studijski program također usvojen kao odgovor na potrebe KBC-a Split. Naime, kako stoji u elaboratu, suvremeni razvoj radiologije kao dijagnostičke, a po današnjoj definiciji i intervencijske kliničke discipline zahtijeva specijalizaciju koja obuhvaća svladavanje širokog raspona dijagnostičkih metoda i terapijskih zahvata, te poznavanje cjelokupne humane anatomije i patologije. Radiolozi svojim znanjem i vještinama moraju pratiti brz razvoj kliničke medicine i nezamjenjivi su dio svakog liječničkog tima.
FOTO: FACEBOOK/SVEUČILIŠTE U SPLITU