LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Obrana studentskih prava

Raspisan Natječaj za studentskog pravobranitelja na Filozofskom fakultetu

Studentski zbor Filozofskog fakulteta u Rijeci otvorio je Natječaj za studentskog pravobranitelja. Prijave se zaprimaju do 20. prosinca 2019. godine.

Studentski zbor Filozofskog fakulteta u Rijeci otvorio je Natječaj za studentskog pravobranitelja. Prijave se zaprimaju do 20. prosinca 2019. godine.

Na Natječaj za studentskog pravobranitelja, koji je raspisao Studentski zbor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, prijaviti se mogu studenti tog fakulteta koji ispunjavaju određene uvjete. Naime, ukoliko želite obnašati tu funkciju potrebno je u posljednje dvije godine studija ukupno prikupiti najmanje 60 ECTS bodova. Ujedno, prijaviti se možete ako niste smijenjeni u prethodnome mandatu kao član Zbora zbog neispunjavanja dužnosti određenih Zakonom ili statutom Zbora. Detaljniji pregled uvjeta možete pronaći na poveznici

Kako je navedeno u Natječaju, kao pravobranitelj bavili biste se poslovima koji obuhvaćaju:

  • primanje pritužbi studenata koje se odnose na njihova prava i raspravljanje o njima s nadležnim tijelima Fakulteta
  • savjetovanje studenata o načinu ostvarivanja njihovih prava
  • mogućnost sudjelovanja u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava
  • briga za zakonitost rada Studentskoga zbora i zakonitu provedbu studentskih izbora i slično. 

Ako ste zainteresirani za prijavu, potrebno je priložiti životopis, potvrdu o statusu studenta, potvrdu o prikupljenim ECTS bodovima u posljednje dvije godine te motivacijsko pismo. Natječaj je otvoren do 20. prosinca 2019. godine, a dokumentaciju možete poslati na adresu: Studentski zbor Filozofskog fakulteta u Rijeci, Sveučilišna avenija 4, 51 000 Rijeka (s naznakom – natječaj za studentskog pravobranitelja), ili u elektroničkom obliku sa skeniranom dokumentacijom na adresu ffri@sz.uniri.hr. Također, prijavu možete predati i na porti Filozofskog fakulteta. 

FOTO: PIXABAY