LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Objavljeni privremeni rezultati

Poznata imena više od 1200 studenata koji bi trebali useliti u studentske i učeničke domove

Riječki studenti u narednih 8 dana mogu uložiti prigovor na rezultate natječaja riječkog SC-a o smještaju u učenički, odnosno studentske domove.

Riječki studenti u narednih 8 dana mogu uložiti prigovor na rezultate natječaja riječkog SC-a o smještaju u učenički, odnosno studentske domove.

Studentski centar u Rijeci na svojoj je web-stranici objavio privremene rezultate natječaja za stanovanje u studentskim domovima i učeničkom domu. Rezultate možete provjeriti u dokumentu na kraju članka ili po kategorijama klikom na poveznicu.

Tijekom narednih osam dana studenti imaju pravo na pismeni prigovor Povjerenstvu za rješavanje prigovora Studentskog centra Rijeka. Prigovori se dostavljaju isključivo preporučeno poštom na adresu:
 
STUDENTSKI CENTAR RIJEKA
Povjerenstvo za rješavanje prigovora
Radmile Matejčić 5, 51000 RIJEKA
s naznakom: PRIGOVOR NA REZULTATE NATJEČAJA.

Važno je naglasiti kako rok za podnošenje prigovora nije produljenje natječajnog roka niti mogućnost za naknadno dopunjavanje natječajne dokumentacije. Prigovor se upućuje ako je došlo do pogreške kod bodovanja dokumentacije poslane na natječaj. Odluka o prihvaćanju ili odbijanju prigovora studenata bit će dostavljena poštom na adresu navedenu u prigovoru.

Povjerenstvo za rješavanje prigovora razmatra prigovore zaprimljene u roku te najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora donosi odluku o prihvaćanju ili odbijanju prigovora studenata i utvrđuje konačnu rang-listu.

Ovim putem obavještavaju studente da će se raspored studenata po naseljima objaviti nakon objave konačne rang-liste. Studentski centar Rijeka samostalno će odrediti raspored studenata po studentskim naseljima. Napominju i da će, sukladno članku 25. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje, studenti čiji ukupni mjesečni prihod po članu obitelji u prethodnoj kalendarskoj godini iznosi manje ili jednako 65% proračunske osnovice biti raspoređeni u Studentsko naselje Trsat.
 
Studentski dom 


Učenički dom

FOTO: UNSPLASH