LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Prilika za mlade znanstvenike

Posao dana: sudjelujte u istraživanjima neinvazivne registracije pacijenta za robotsku neurokirurgiju

Radni angažman planiran je do kraja lipnja 2026. godine, obuhvaća puno radno vrijeme te uključuje probni period od šest mjeseci.

Radni angažman planiran je do kraja lipnja 2026. godine, obuhvaća puno radno vrijeme te uključuje probni period od šest mjeseci.

Fakultet strojarstva i brodogradnje (FSB) u Zagrebu objavio je natječaj za radno mjesto mlađeg istraživača na projektu INSPIRATION, pod nazivom Neinvazivna registracija pacijenta za robotsku neurokirurgiju. Radno mjesto smješteno je u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za autonomne sustave i računalnu inteligenciju.

Radni angažman planiran je do kraja lipnja 2026. godine, obuhvaća puno radno vrijeme te uključuje probni period od šest mjeseci. Glavne odgovornosti mlađeg istraživača uključuju sudjelovanje u znanstvenom radu na projektima, istraživačke aktivnosti te obavljanje drugih poslova prema smjernicama voditelja projekta.

Prilika za studente: posao u laboratoriju Zavoda za biokemijsko inženjerstvoPotrebni uvjeti za prijavu obuhvaćaju završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij iz tehničkih ili prirodnih znanosti, aktivno znanje engleskog jezika te poznavanje rada na računalu i osnovnih uredskih alata. Dodatno, poželjno je poznavanje područja računalne znanosti, matematičkih metoda i programiranja (naročito u C++ i Python).

Otvoren natječaj za tajnika na Sveučilištu u Puli, ovo su uvjeti


Pristupnici na natječaj trebaju dostaviti prijavu e-mailomna adresu zaposljavanje@fsb.hr, s naznakom Za natječaj – Mlađi istraživač INSPIRATION, uz prilaganje potrebnih dokumenata kao što su životopis, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o radnom iskustvu te dokazi koji potvrđuju ispunjavanje posebnih uvjeta natječaja. Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi navesti to pravo i priložiti potrebne dokaze propisane zakonom.

Natječaj je objavljen 5. srpnja 2024. godine, a otvoren je do 22. srpnja 2024. godine. Cijeli tekst natječaja možete pronaći na sljedećoj poveznici.

IZVOR: FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ZAGREB
FOTO: CANVA PRO, IPOPBA / ILUSTRACIJA