LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Uspješni studenti

Održana svečana dodjela priznanja studentima Pravnoga fakulteta

Donosimo popis svih nagrađenih studenata Pravnog fakulteta za uspjeh u studiju u akademskoj godini 2020./2021.

Donosimo popis svih nagrađenih studenata Pravnog fakulteta za uspjeh u studiju u akademskoj godini 2020./2021.

U auli Sveučilišta u Zagrebu 2. prosinca 2021. održana je svečana dodjela Rektorove nagrade i posebnih rektorovih priznanja te Dekanove nagrade i priznanja za uspjeh na studiju studentima Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2020./2021.

Uvodni svečani govor održali su prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu te prof. dr. sc. Ivan Koprić, dekan Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Svečanu dodjelu moderirala je izv. prof. dr. sc. Mirela Krešić, prodekanica za nastavu, mobilnost, studente i studijske programe.

Rektorovu nagradu u kategoriji individualnoga znanstvenoga i umjetničkoga rada dodijeljena je Niku Jarku. U kategoriji timskoga znanstvenoga i umjetničkoga rada Nagrada je dodijeljena Karli Ambruš, Martini Budeš, Maji Liković, Rebeki Mihaljević i Idi Mirković Knaus.

U kategoriji većega timskoga znanstvenoga i umjetničkoga rada Nagrada je dodijeljena Ivi Patek, Matei Mrdeža, Petri Maruna i Josipu Bičaniću. U kategoriji posebnoga natjecateljskoga uspjeha timova dodijeljene su Luciji Aralica, Doris Ganić, Eriku Osmanoviću, Ani Škiljan, Marti Telebuh, Anamariji Vitlić, Tei Babić, Antoneli Bodrožić, Dariji Jelavić, Mateji Kalajdžić.

U kategoriji društvenoga korisnoga rada u akademskoj i široj zajednici dodijeljene su Alix Uzelac Vedriš, Petru Aleriću, Ani Kršinić, Ivi Rašić i Klari Vučković, Petru Aleriću, Tihani Barlek, Stjepanu Gvozdiću, Alenu Ivanoviću, Ivanu Klasanu, Jakovu Maričiću, Ani Milčetić, Maru Periću, Petri Pinjuh i Tinu Kolenku.

Posebno rektorovo priznanje u akademskoj godini 2020./2021. dodijeljeno je Anni Beg, Ani Kršinić i Ivi Sabljak.

Dekanova nagrada dodijeljena je Anni Beg, Ani Kršinić, Ivi Sabljak, Tei Babić, Antoneli Bodrožić, Dariji Jelavić, Mateji Kalajdžić, Ani Neri Horvat, Josipu Alesandru Bajanu, Marini Markota, Ivanu Sušecu, Valentinu Kuzelju, Domeniku Kvartuču, Filipu Trbojeviću, Đorđiji Plavšić, Patriku Branšajdu, Barbari Grlić, Martini Kolak, Lovru Matiću, Ivanu Modriću, Roku Rogliću, Niki Vuletić, Ani Žagar, Karli Ambruš, Loreni Bošnjak, Lei Fijačko, Anahiti Hajeb, Iloni Kovačević, Slavici Martinić-Meštrante, Matei Mrdeža, Maji Arbanas, Josipi Babić, Mihaeli Bekina, Andreju Mirkoviću, Maritti Mrčela, Krešimiru Perišiću, Filiu Prkačinu, Ivi Sabljak, Josipu Skočibušiću i Dori Tramišak.

Priznanje za uspjeh na studiju u akademskoj 2020./2021. godini:
  • na integriranom sveučilišnom pravnom studiju - dodijeljeno je Ani Bašelović, Pameli Senjak, Filipi Ledić, Daliji Romac, Mihaeli Glavica, Ivi Turudić, Luki Oreškoviću, Lari Savić, Barbari Grlić, Luciji Zelenković te najbolje diplomiranom Alanu Vučkovečkom
  • na preddiplomskom sveučilišnom studiju socijalnog rada dodijeljeno je Endrini Miloševski, Matei Ani Cindrić, Ivani Bukovec,Eli Sakač, Lidiji Petrovečki te najbolje diplomiranima Heleni Bajac, Lani Kotlo i Veroniki Crnković
  • na preddiplomskom stručnom poreznom studiju dodijeljeno je Jerku Kušeti - na specijalističkom diplomskom stručnom studiju javna uprava dodijeljeno je Petri Hadaš, Katarini Živko i Katarini Jandrej te najbolje diplomiranim završnim studenticama Suzani Čergar i Ivani Vukelić
  • na diplomskom sveučilišnom studiju socijalnoga rada dodijeljeno je Maji Liković i Mariji Pajtl