LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Studentski smještaj

Objavljeni privremeni rezultati natječaja za smještaj karlovačkog SC-a

Objavljeni su privremeni rezultati za smještaj u karlovački studentski dom i subvencije kod privatnih stanodavaca. Moguće je priložiti prigovor na iste u sljedećih 8 dana.

Objavljeni su privremeni rezultati za smještaj u karlovački studentski dom i subvencije kod privatnih stanodavaca. Moguće je priložiti prigovor na iste u sljedećih 8 dana.

Studentski centar u Karlovcu objavio je privremene rezultate natječaja za smještaj u studentski dom i subvenciju za smještaj kod privatnih stanodavaca. Prema ovogodišnjoj odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja u karlovački dom može se useliti 150 studenata, dok subvenciju za privatni smještaj može ostvariti njih 10, a rezultate možete pronaći ovdje ili niže u članku.

Prigovori na rezultate natječaja upućuju se Povjerenstvu za rješavanje prigovora Studentskog centra u roku od 8 radnih dana od dana objave rezultata, isključivo poštom, preporučeno, na adresu Studentskog centra Karlovac, s naznakom: Povjerenstvu za rješavanje prigovora. Rok za podnošenje prigovora nije produljenje natječajnog roka niti mogućnost za naknadno dopunjavanje natječajne dokumentacije. Prigovor se upućuje ako je došlo do pogreške kod bodovanja dokumentacije poslane na natječaj.

Otvara se novi studentski dom u Bjelovaru, studentima na raspolaganju i menza


Najkasnije 15 dana od isteka roka za podnošenje prigovora bit će donesena odluka o prihvaćanju ili odbijanju prigovora studenata, nakon čega će biti utvrđena i konačna rang-lista.

Po broju bodova
Po abecedi

FOTO: STUDENTSKI.HR/PAOLA FRANKOVIĆ