LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Studentska prava

Nije usvojen nijedan prijedlog iz peticije Studentskog zbora Pravnog fakulteta

Iako to nije kraj, nego tek početak borbe, ishod peticije koju je u kolovozu pokrenuo Studentski zbor Pravnog fakulteta u Zagreb nije bio povoljan za studente.

Iako to nije kraj, nego tek početak borbe, ishod peticije koju je u kolovozu pokrenuo Studentski zbor Pravnog fakulteta u Zagreb nije bio povoljan za studente.

Studentski zbor Pravnog fakulteta objavio je zaključke sjednice Fakultetskog vijeća održane 16. rujna na kojoj se raspravljalo o prijedlozima koje su Vijeću i Upravi Fakultetu u sklopu peticije uputili studenti.
Vezano: 
Podsjećamo, 24. kolovoza Upravi i Vijeću predano je više od 1500 potpisa studenata zajedno za sljedećim zahtjevima:
  1. tražimo od Uprave Pravnog fakulteta u Zagrebu da poboljša kvalitetu i ažurnost komunikacije sa studentima
  2. tražimo da odluka o obliku izvođenja nastave u zimskom semestru u akademskoj godini 2020/2021. bude donesena najkasnije do 4. 9. 2020. godine
  3. tražimo da se donese odluka o jednokratnom smanjivanju uvjeta za upis više godine na 44 ECTS boda u akademskoj godini 2020/2021.
  4. tražimo da se omogući plaćanje školarine u više rata za sve studente u akademskoj godini 2020/2021.
  5. tražimo da se osnuje Povjerenstvo za školarine koje bi zaprimalo molbe studenata u teškoj ekonomskoj situaciji uzrokovanoj potresom i/ili pandemijom koronavirusa te predlagalo Fakultetskom vijeću prikladna umanjenja školarina za studente u takvim situacijama
  6. tražimo od dekana prof. dr. sc. Igora Glihe da sazove sjednicu Fakultetskog vijeća u tjednu između 31. 8. i 4. 9. kako bi Fakultetsko vijeće moglo raspraviti o prethodnih 5 točaka ove peticije.
Na sjednici se zapravo raspravljalo o 3, 4. i 5. zahtjevu, a rezultati su glasovanja sljedeći:
  • 3. zahtjev dobio je 43 glasa za, 73 protiv, dok je 26 suzdržanih
  • 4. zahtjev dobio je 65 glasova za, 53 protiv, 24 je suzdržanih
  • 5. zahtjev dobio je 55 glasova za, 62 protiv, 23 je suzdržanih.
S obzirom na to da se traži većina prisutnih – 50% + 1 od svih koji su glasovali, nije usvojen ni jedan prijedlog. Međutim, Zbor napominje da je Uprava rekla da nema potrebe usvojiti prijedlog koji podrazumijeva plaćanje školarine u ratama jer to već odobravaju studentima koji im pošalju molbu s valjanim razlogom. 

Predstavnici Zbora izjavili su da je ovo tek početak borbe za njihova prava:
– Sukladno tome, tražit ćemo od Uprave da tu informaciju javno objavi u obliku obavijesti kako bi svi studenti našeg Fakulteta bili svjesni te mogućnosti.

Zahvaljujemo svima na pruženoj podršci te vam još jednom obećavamo da ovo nije kraj, nego tek početak borbe za naša prava.

Vaši "mladalački aktivisti" 
FOTO: UNSPLASH