LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Nova akademska godina

Na zagrebačkom fakultetu dio nastave online, dio uživo; studenti trebaju pripremiti COVID-potvrde

Nastava će se odvijati uživo i kontaktno barem za jednu grupu studenata, dok će ostali studenti pratiti nastavu putem online platforme.

Nastava će se odvijati uživo i kontaktno barem za jednu grupu studenata, dok će ostali studenti pratiti nastavu putem online platforme.

Zagrebački Ekonomski fakultet objavio je kako će se održavati nastava u sljedećoj akademskoj godini. Nastava će, ističu, započeti 4. listopada, i to na sljedeći način: 
  • nastava na obveznim kolegijima svih studijskih programa organizirat će se barem u jednoj grupi u obliku kontaktne nastave u dvoranama
  • sva nastava koja će se održavati u dvoranama prenosit će se paralelno putem online platformi
  • svi ostali kolegiji održavat će se u obliku kontaktne sinkrone nastave uz pomoć online platformi prema definiranoj satnici
  • uvodni sat će se na svim kolegijima održati online putem Google Meet platforme kako bi svi studenti, bez obzira na svoje trenutno zdravstveno stanje i status, mogli prisustvovati i dobiti potrebne informacije o kolegijima, ističu s Fakulteta
  • studenti koji nisu u mogućnosti predočiti COVID-potvrdu, a željeli bi sudjelovati na nastavi u dvoranama, trebaju popuniti formular koji se nalazi na web-stranici fakulteta; nakon što popune, potrebno je pričekati da dobiju upute na e-mail, a koje će vrijediti za njih.
Detaljne informacije dostupne su na web-stranici EFZG-a
FOTO: UNSPLASH