LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Europski projekt

Na FFOS-u se održava Europska ljetna škola informacijskih znanosti

Europska ljetna škola informacijskih znanosti 2021 održava se od 6. do 10. rujna 2021. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku.

Europska ljetna škola informacijskih znanosti 2021 održava se od 6. do 10. rujna 2021. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku.

Europska ljetna škola informacijskih znanosti 2021 (DESS – DECriS European Summer School on Information Science 2021) održava se od 6. do 10. rujna 2021. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku.

DESS 2021 organizira Odsjek za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku u suorganizaciji sa Sveučilištem u Hildesheimu, Sveučilištem u Barceloni, Sveučilištem u Bugarskoj te Sveučilištem u Zagrebu. DESS 2021 održava se u okviru Erasmus+ projekta Digital Education for Crisis Situations: Times When There is no Alternative (DECriS) koji je usmjeren na primjenu inovativnih digitalnih tehnologija tijekom COVID-19 pandemije, ali i drugih kriznih situacija.

Također, projekt je posebno usmjeren na pitanja digitalne kompetencije, novih inovativnih kurikuluma i obrazovnih metoda, kao i ostvarivanje međunarodne suradnje i suradnje s poslovnim sektorom.

Ovogodišnja Europska ljetna škola informacijskih znanosti u Osijeku prva je od dvije ljetne škole planirane u sklopu projekta DECriS. Sljedeća ljetna škola održat će se u rujnu 2022. godine na Sveučilištu u Hildesheimu, Njemačka.

Na ovogodišnjoj Europskoj ljetnoj školi informacijskih znanosti sudjeluje 25 studenata iz Njemačke, Španjolske, Bugarske, Bosne i Hercegovine te Hrvatske, a predavanja će održati 5 pozvanih stranih i hrvatskih predavača Thomas Mandl, Sveučilište u Hildesheimu, Njemačka; Juanjo Boté, Sveučilište u Barceloni, Španjolska; Tania Todorova, Sveučilište za knjižnične studije i informacijske tehnologije, Bugarska; Mario Hibert, Sveučilište u Sarajevu, Bosna i Hercegovina i Irena Jandrić, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska te  domaći predavači.

Želja je organizatora približiti studentima dostignuća i trendove u informacijskim znanostima, kao i suvremene metode i principe u području organizacije, upravljanja i zaštite informacija.

Tako će tijekom pet dana predavanja i praktičnoga rada na Ljetnoj školi DESS 2021 studenti imati priliku proširiti i nadopuniti svoje znanje iz pet tematskih područja: razvoj i dostignuća u području informacijskih znanosti; istraživačka metodologija u informacijskim znanostima; principi informacijskog pretraživanja; vrjednovanje informacijskih usluga; zaštita i čuvanje analognih i digitalnih materijala.

FOTO: FILOZOFSKI FAKULTET OSIJEK