LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Sveučilište u Rijeci

Tijekom pet godina diseminirano više od 30 milijuna kuna riječkim znanstvenicima

– Sveučilište u Rijeci od akademske godine 2012./2013. dodjeljuje tzv. UNIRI potpore znanstveno-istraživačkim projektima. U ovih pet godina diseminirali smo više od 30 milijuna kuna našim znanstvenicima. – istaknula je rektorica.

– Sveučilište u Rijeci od akademske godine 2012./2013. dodjeljuje tzv. UNIRI potpore znanstveno-istraživačkim projektima. U ovih pet godina diseminirali smo više od 30 milijuna kuna našim znanstvenicima. – istaknula je rektorica.

Na Rektoratu Sveučilišta u Rijeci u Auli Magni, 7. studenog 2017., potpisano je 27 ugovora o financiranju znanstvenih projekata. Projekti se provode na tri sastavnice: treću godinu zaredom na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu te po prvi put na Ekonomskom i Pomorskom fakultetu.

Ugovore su, svakoga zasebno, potpisali: rektorica Sveučilišta prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija, svatko za svoj fakultet – dekan Ekonomskog fakulteta Rijeka izv. prof. dr. sc. Alen Host, dekanica Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana i dekan Pomorskog fakulteta Rijeka izv. prof. dr. sc. Alen Jugović te voditelji projekata.

Rektorica Prijić Samaržija zahvalila je dekanima i čestitala voditeljima projekata:

– Čestitam svima koji su izabrani u evaluacijskim postupcima i dobili financiranje svojega projekta. Želim dodati da Sveučilište u Rijeci od akademske godine 2012./2013. dodjeljuje tzv. UNIRI potpore znanstveno-istraživačkim projektima. U ovih pet godina diseminirali smo više od 30 milijuna kuna našim znanstvenicima. Alociramo najviše sredstava od svih hrvatskih sveučilišta našim znanstvenicima i njihovim istraživačkim timovima. Fakultet za menadžment u turizmu Opatija, Ekonomski fakultet Rijeka i Pomorski fakultet Rijeka uključili su se vlastitim sredstvima i tako dodatno potaknuli znanost. Ova su tri fakulteta izdvojila ukupno 620 000 kuna, uz ono što izdvaja Sveučilište. Radi se o kompetitivnim projektima i nadam se da osigurana sredstva idu dobrim i korisnim projektima. Ovih šest projekata za FMTU, deset za EFRI i jedanaest za PFRI predstavljaju dodanu vrijednost za Sveučilište u Rijeci. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu inicirao je ovakav model prije tri godine; ove su se godine uključili Ekonomski i Pomorski, a nadam se da će i ostale naše sastavnice slijediti ovaj dobar primjer. –

Dekan Host je istaknuo kako će ovim projektima biti olakšano objavljivanje radova doktorandima Ekonomskog fakulteta te kako EFRI aplicira na brojne projekte, a sve s ciljem veće znanstvene produkcije, u skladu s ciljevima Strategije Sveučilišta.

Dekanica Smolčić Jurdana kazala je kako u uvjetima visoke kompetitivnosti mora biti važno iznjedriti što kvalitetnija istraživanja. Istaknula je i da se svake godine trude uvesti nešto novo pa rade na uključivanju kolega iz inozemstva, a sve u skladu s ciljem internacionalizacije Sveučilišta i jačanja umrežavanja mladih znanstvenika.

Dekan Jugović rekao je kako je svih 11 prijavljenih projekata s Pomorskog fakulteta prošlo te da je upravi fakulteta iznimno drago da će mladi znanstvenici oformiti 11 novih istraživačkih timova i u sljedeće dvije godine raditi na podizanju ugleda, kako Pomorskog fakulteta, tako i cijelog Sveučilišta u Rijeci.

Ugovori o financiranju znanstvenih projekata temelje se na Odluci Senata Sveučilišta u Rijeci o uvjetima, kriterijima i postupku financiranja znanstvenih projekata te provedenom natječaju i vrednovanju prijavljenih projekata, kao i Odluci rektorice o prihvaćanju i financiranju znanstvenih projekata svake od sastavnica. Odluka rektorice donosi se na prijedlog u tu svrhu imenovanih povjerenstava, čija je zadaća vrednovanje i praćenje realizacije prijavljenih i prihvaćenih projekata.

Za Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija ovo je već treći natječajni ciklus, a Ekonomski fakultet Rijeka i Pomorski fakultet Rijeka s natječajima su krenuli ove godine Ovom linijom financiranja znanstvenih projekata pomaže se realizacija ciljeva Strategije UNIRI za razdoblje od 2014. do 2020. godine, posebice u smislu pametne specijalizacije, a kako bi se osnažila znanstvena osnova Sveučilišta i razvijao njen potencijal uzimajući u obzir europske i svjetske trendove, čime se potiče kreativnost, inovativnost i mobilnost.

Posebni ciljevi odobrenih znanstvenih projekata jesu: provođenje znanstvenih istraživanja radi unaprjeđenja teorijskih spoznaja i spoznaja aplikativne naravi, poboljšanje publiciranosti znanstvenih radova, širenje znanstvenog horizonta usvajanjem novih spoznaja, ali i utjecaj na šire okruženje kroz implementaciju tako dobivenih znanstvenih spoznaja te stjecanje iskustva u znanstveno-istraživačkom radu onih istraživača koji još nemaju dovoljno iskustva u vođenju projekata - mlađih suradnika bez istraživačkog iskustva.

FOTO: PREMIUM IMAGE