LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Krše se studentska prava?

KIF-ovac preko WhatsAppa postao član Zbora, upozorava na njegov nelegitiman i nelegalan rad

Razgovarali smo sa studentskim predstavnikom u Studentskom zboru Kineziološkog fakulteta u Zagrebu Rafaelom Dubrovićem koji upozorava na navodno nelegitimno i nelegalno djelovanje Zbora.

Razgovarali smo sa studentskim predstavnikom u Studentskom zboru Kineziološkog fakulteta u Zagrebu Rafaelom Dubrovićem koji upozorava na navodno nelegitimno i nelegalno djelovanje Zbora.

Drama koja pogađa cijelo Sveučilište u Zagrebu nije zaobišla ni Kineziološki fakultet. Naime, s te sastavnice kontaktirao nas je student Rafael Dubrović, inače član Studentskog zbora KIF-a koji je htio podijeliti način rada Zbora u kojemu se, kako tvrdi, guše načela demokracije te kojim se nelegitimno i nelegalno upravlja. 

Zbog poprilično jakih optužbi kontaktirali smo predsjednika Studentskog zbora KIF-a, dekana, studentskog pravobranitelja i Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu. U nastavku otkrivamo što su nam oni rekli i kako je započeo cijeli problem.
 

Student preko interneta saznao da je član Zbora


Student Dubrović poziv za članstvo u Zboru dobio je putem WhatsApp poruke i na taj je način pristao, no nije mislio da je kraj procedure. Očekivao je, kaže nam, neku službenu obavijest, no nije ju dobio.

FOTO: Privatna arhiva

Službenu potvrdu dobio je kada je na stranici Fakulteta među članovima vidio i svoje ime. Odmah nakon toga, točnije 27. studenog 2020. u 10:22, poslao je e-mail drugim članovima u kojemu ih pita kada je održana izvanredna sjednica na koju nije bio pozvan i može li dobiti zapisnik s nje, kao i Statut Studentskog zbora KIF-a.

Istoga dana, nešto malo više od sat vremena kasnije, dobio je odgovor predsjednika Zbora – Filipa Miloševića, koji mu objašnjava da nije ni trebao sudjelovati na izvanrednoj sjednici jer je ona održana prije početka tekuće akademske godine, ali da je za sjednicu održanu 5. listopada 2020. na kojoj se mijenjao predstavnik KIF-a u Sveučilišnom zboru trebao dobiti poziv, za što se duboko ispričava kao glavni i odgovorni za to. Na sjednicu osim njega, tvrdi, nisu bila pozvana još trojica kolega u novom sazivu Zbora, dok u starom sazivu na izvanrednu sjednicu nisu bila pozvana dvojica kolega.


Upitne su odluke donesene na Fakultetskom vijeću i na sjednicama Studentskog zbora?

 
Pravi problemi uslijedili su nakon što je Dubrović 28. studenog 2020. replicirao kolegi Miloševiću i ukazao na niz problema koji su uslijedili zbog toga što se na sjednice Zbora navodno ne pozivaju svi studenti.

Učinjen težak demokratski prekršaj

U odgovoru koji je 28. studenog 2020. Dubrović uputio predsjedniku Zbora, a u koji je među primatelje uvrstio i druge kolege Zbora, kao i dekana, ističe se povreda demokratskih prava svih studenata.
 
Tvrdi da ni do dana kada je nas kontaktirao, odnosno do ožujka ove godine, nije dobio nijedan odgovor kako od predsjednika Zbora tako ni od dekana. Zbog toga se 30. studenog obratio Studentskom pravobranitelju Sveučilišta u Zagrebu kojega je upozorio na sve probleme, a na što mu je on idući dan odgovorio sljedeće:
– Za početak, slažem se da je nedopustivo da članovi zbora ne dobiju nikakav poziv na sjednicu. Takvo što predstavlja povredu temeljem koje bi se pravno mogla izvesti nevaljanost odluka donesenih na takvoj sjednici. S tim na umu, već sam se ranije susretao s kršenjem općih akata studentskog zbora na jednom drugom fakultetu i moram reći kako, nažalost, ponajprije takvo što valja poslati dekanu i zatražiti mišljenje dekana. Ono u čemu Vam ja mogu pomoći jest eventualno pitanje pravnog tumačenja ili pitanje primjene propisa, no nažalost moje je djelovanje na tom području vrlo ograničeno. 
Ignoriraju se e-mailovi, a saziva sjednica i bira povjerenstvo za nadolazeće izbore

Kao da se ništa ni ne događa i kao da ni nema poslanih upita, članovi Zbora, kako nam u dokumentu prilaže student Dubrović, primaju e-mail 22. veljače 2021. godine u kojemu ih predsjednik na 1. elektroničkoj sjednici poziva da sukladno nadolazećim studentskim izborima glasaju za članove Izbornog povjerenstva s pripadajućim zamjenama, odnosno da se izjasne jesu li za, protiv ili su suzdržani oko prijedloga članova koji prilaže. Dubrović istoga dana odgovara na taj e-mail upozoravajući da na svoje poruke još nije dobio odgovor.

Student ponovno upoznaje članove Zbora i sve ostale sa situacijom te se ujedno u svojem odgovoru osvrće i na situaciju u kojoj je predsjednika Zbora 21. prosinca 2020. na sastanku studenata 4. godine s koordinatorom godine i predstavnicima KIF-a održanom na Teamsu pitao je li on ondje kao legitimni predsjednik i kada može očekivati odgovor na svoj upit.

 
Neodgovaranje na upite nastavilo se, kaže, i nakon svega navedenoga, zbog čega nas je i kontaktirao. Naime, ove optužbe potencijalno dovode do toga da su odluke donesene od tada nevažeće s obzirom na to da na sjednici na kojoj su se birali članovi u Fakultetsko vijeće, prema onome što navodi Dubrović, nisu imali priliku biti prisutni predstavnici, čime su izgubili pravo glasa.

Dekan se ne želi petljati – prvo trebaju reagirati Pravobranitelj i Zbor

Za razliku od našeg sugovornika, mi smo poprilično brzo dobili odgovor od dekana izv. prof. dr. sc. Tomislava Krističevića. On tvrdi da se kolega Dubrović nije obratio njemu, što donekle i je istina. Naime, dekana je, tj. dekanat samo stavio u CC e-maila, odnosno na taj ga je način uključio u korespondenciju između članova Zbora. 

– Rad Studentskog zbora, odabir studenata u isti te biranje predstavnika studenata u Fakultetsko vijeće je nešto na što niti jedan profesor, a još manje dekan fakulteta, ne bi trebao utjecati. Pogotovo smatram neprimjerenim da se uključujem u prepisku članova Studentskog zbora, koja je evidentno ponukana nezadovoljstvom člana zbora. Tim više jer bi moj odgovor mogao biti podložan različitim interpretacijama. Studentski zbor Kineziološkog fakulteta ima svoj Statut u kojem je definiran način rada i djelovanja istog. Ukoliko je postojala ikakva opravdana sumnja u djelovanje i rad Studentskog zbora Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu drugačijeg od onog kako je to definirano Statutom, poštovani kolega trebao je o istome službeno obavijestiti Studentskog pravobranitelja i Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu. Nakon njihovog pregleda predmeta te donošenja zaključka o istom, fakultet bi trebao biti i službeno obaviješten.

Odabir studentskih predstavnika u Vijeće fakulteta je u domeni Studentskog zbora, a mandat im traje do kraja tekuće akademske godine. Njihov zadnji izbor od strane Studentskog zbora je bio u skladu s propisanim procedurama te rad i odluke Vijeća Kineziološkog fakulteta u tekućoj akademskoj godini ne dovodim pod upit.

Obzirom da se 23. i 24. ožujka na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilištu u Zagrebu održavaju izbori za članove Studentskog zbora Kineziološkog fakulteta i Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu, a u dane pred same izbore i studentske kampanje, moja je odgovornost kao čelnika visokog učilišta ne uplitati se i ni na koji način ne utjecati na tijek izbora. – zaključio je dekan Krističević.
Pravobranitelj i nije tako siguran da nijedna odluka nije upitna

Na početku svojeg odgovora sada već bivši studentski pravobranitelj Tin Kolenko, koji je izdvojio vrijeme da nam odgovori unatoč tome što mu je istekao mandat, napominje da je bitno napraviti razliku između raspravljanja i mogućnosti raspravljanja, odnosno svaki član studentskog zbora ima pravo sudjelovati na sjednicama i mogućnost glasovanja.
– Razlika je bitna zbog toga što odluke studentskog zbora nisu uvjetovane time da svaka osoba sudjeluje u raspravi i/ili na kraju glasa o samoj odluci, već da svaki član zbora ima pravo da bude obaviješten o razdoblju održavanja sjednice i o roku u kojem mora glasati (na temelju toga član može odlučiti hoće li sudjelovati i hoće li glasati o nekoj stvari). Ako se takvo što ne ispoštuje, tj. ako se odluka studentskog zbora (npr. izbor člana Fakultetskog vijeća) temelji na provedenom glasovanju koje nije uključivalo mogućnost sudjelovanja svih članova studentskog zbora, tada se takva odluka ne može uzeti kao valjana.
Pravobranitelj dodaje da bi se moglo raspravljati o tome dovodi li nevaljano izabrani član Fakultetskog vijeća u pitanje zakonitost odluka donesenih na Vijeću, ali da je njegov stav da takvo što predstavlja nemogućnost studenata da ostvaruju svoje pravo na valjanog predstavnika u Fakultetskom vijeću.
– Dakle, smatram da se radi o procesnoj povredi koja dovodi u pitanje zakonitosti svih odluka tog tijela samim time što, kako sam i ranije naveo, takvi nevaljano izabrani članovi stvaraju situaciju koja je vrlo slična onoj kada određen član nema mogućnosti sudjelovanja i odlučivanja na sjednicama studentskog zbora. U ovom slučaju ne zna se tko je taj član (zbog toga što valjani izbori tek moraju biti provedeni), ali se zna da isti nema mogućnosti sudjelovanja jer nije izabran.
Predsjednik sveučilišnog zbora također smatra da je dekan odgovoran

Predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu Mihovil Mioković kaže nam da svaka sastavnica ima autonomiju pa ju sukladno tome ima i svaki studentski zbor sastavnice te da zborovi prije svega odgovaraju svom fakultetu. U odgovoru navodi da je uprava fakulteta ta koja provjerava valjanost svih odluka svog studentskog zbora, kao i da sveučilišni Zbor nema mogućnost utjecaja u tom pogledu. 
– S obzirom na navedenu problematiku, tražit ćemo očitovanje Studentskog zbora KIF-a po tom pitanju, ali napominjem kako sama sastavnica provjerava legalnost i legitimitet svih odluka svog Studentskog zbora. 
Statut Studentskog zbora KIF-a ne naročito ide u prilog dekanovom odgovoru

Statutom Studentskog zbora KIF-a jednim se dijelom potvrđuju navodi Studentskog pravobranitelja da o mogućnosti sudjelovanja u donošenju odluka moraju biti obaviješteni svi članovi Zbora, što se definira člankom 8. Statuta koji se odnosi na sjednice održane elektroničkim ili drugim putem, a koji prenosimo u cijelosti zajedno sa svim stavcima:
– Članak 8.

(1) Studentski zbor donosi odluke na sjednicama Studentskog zbora.
(2) Sjednice saziva i predsjedava im Predsjednik sukladno ovom Statutu te Poslovniku Studentskog zbora.
(3) Studentski zbor donosi pravovaljane odluke većinom glasova nazočnih članova, ako je na sjednici prisutna natpolovična većina izabranih članova, te ako nije drugačije predviđeno ovim Statutom ili drugim općim aktom Studentskog zbora.
(4) Studentski zbor i njegova radna tijela mogu donositi odluke i elektronskim ili drugim odgovarajućim putem ako su o takvom načinu donošenja odluke pravovremeno obaviješteni svi članovi Studentskog zbora ili odnosnog tijela te im je omogućeno raspravljati o svim pitanjima vezanim uz odluku koja se tako donosi.
(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka smatra se da je nazočna većina članova potrebna za donošenje pravovaljanih odluka Studentskog zbora ili odnosnog tijela ako su svi članovi Studentskog zbora ili odnosnog tijela bili pravovremeno obaviješteni o elektronskom ili drugom odgovarajućem načinu donošenja odluka.
(6) Odluka donesena na način opisan u stavcima 4. i 5. ovog članka provodi se odmah, a mora se potvrditi na sljedećoj redovnoj ili izvanrednoj sjednici Studentskog zbora ili odnosnog tijela.
(7) Ako odluka iz stavka 6. ovog članka nije potvrđena smatra se kao da nikada nije ni donesena.
Također, sukladno članku 19. stavku 3, Tajnik Zbora po nalogu predsjednika obavještava članove Studentskog zbora o održavanju sjednice.

Koje su odluke Fakultetskog vijeća i Zbora sporne?

Mogle bi, dakle, biti sporne one odluke donesene nakon što su izabrani novi studentski predstavnici u Fakultetsko vijeće ako je takvih odluka bilo, a o tome što je sve u nadležnosti Vijeća moguće je pronaći na web-stranici Fakulteta. Sporna je, primjerice, upravo odluka o odabiru članova Fakultetskog vijeća u slučaju da nisu svi članovi Zbora bili obaviješteni o mogućnosti glasovanja o navedenom, a prema onome što nam govori Dubrović, on i još trojica kolega do 1. elektroničke sjednice na kojoj se glasalo o već spomenutom Povjerenstvu ni na jednu ranije održanu sjednicu nisu bili pozvani. Student, stoga, nije upućen ni koliko ih je točno održano ni tko je i kada izglasao novog predsjednika Zbora KIF-a i predstavnike u Vijeću, a zbog toga što nije dobio zapisnike sa sjednica ne može ni doći do odgovora.

Od predsjednika Studentskog zbora Kineziološkog fakulteta do trenutka objave članka nismo dobili odgovor te ćemo ga objaviti ako i kada ga dobijemo. Od studentskog predstavnika Dubrovića svakako ćemo tražiti repliku na dekanove tvrdnje te ćemo ju također objaviti kada ju dobijemo.
FOTO: FACEBOOK/KINEZIOLOŠKI FAKULTET