LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Natječaj za redovne studente

HANFA raspisala natječaj za studentsku stručnu praksu

Stručna praksa provodit će se u trajanju do najviše 20 radnih dana tijekom ljetnih mjeseci, a svakom praktikantu dodijelit će se mentor koji će ga upoznati s radom organizacijske jedinice u kojoj obavlja praksu te mu biti podrška u izvršavanju svakodnevnih zadataka.

Stručna praksa provodit će se u trajanju do najviše 20 radnih dana tijekom ljetnih mjeseci, a svakom praktikantu dodijelit će se mentor koji će ga upoznati s radom organizacijske jedinice u kojoj obavlja praksu te mu biti podrška u izvršavanju svakodnevnih zadataka.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) raspisala je natječaj za studentsku stručnu praksu. Prijaviti se mogu zainteresirani studenti svih godina studija ekonomije, prava, matematike, fizike i informatike, i to do 27. lipnja 2019.

Stručna praksa provodit će se u trajanju do najviše 20 radnih dana tijekom ljetnih mjeseci. Nakon isteka roka za prijavu, provest će se selekcijski postupak i intervjui s kandidatima, nakon čega će se odabrati oni koji će dobiti priliku sudjelovati u radu HANFA-e. Bit će to prilika da u stvarnom životu primjene stečena stručna znanja te usporede teorijske spoznaje s primjerima iz prakse.

Praksu će moći obaviti u nekom od glavnih sektora HANFA-e: Sektoru za superviziju tržišta kapitala, Sektoru za superviziju fondova i investicijskih društava, Sektoru za superviziju osiguranja, leasinga i faktoringa, Sektoru za harmonizaciju propisa i međunarodnu suradnju, Sektoru za sistemske rizike i zaštitu potrošača ili u Uredu za licenciranje, Uredu za sudske postupke ili Direkciji za informatičke tehnologije.

Svakom praktikantu dodijelit će se mentor koji će ga upoznati s radom organizacijske jedinice u kojoj obavlja praksu te mu biti podrška u izvršavanju svakodnevnih zadataka. Svi će po završetku stručne prakse dobiti i adekvatnu potvrdu.

Uvjeti za prijavu:

 • redovni studij i status redovnog studenta
 • upisana prva ili viša godina studija čiji program odgovara poslovanju i potrebama HANFA-e (ekonomija, pravo, matematika, fizika, informatika)
 • regulirano obvezno zdravstveno osiguranje za vrijeme obavljanja prakse
 • hrvatsko državljanstvo.

Kriteriji odabira:

 • redovitost školovanja (upis godine za godinom i uredno izvršavanje studentskih obaveza)
 • podudarnost programa studija s poslovanjem i potrebama HANFA-e
 • visina prosjeka ocjena
 • procjena motivacije i interesa.

Potrebna dokumentacija:

 • popunjen obrazac Prijavnica za obavljanje studentske stručne prakse (elektronička verzija)
 • uputnica obrazovne institucije za studente kojima je praksa obavezna (ako je na stranom jeziku, potreban je prijevod ovlaštenog sudskog tumača)
 • dokaz o statusu redovnog studenta
 • dokaz o položenim ispitima i ocjenama
 • domovnica.

HANFA je s programom provođenja studentske stručne prakse preko godišnjih natječaja započela 2018. godine, kada je u program bilo uključeno deset studenata koji su po dva tjedna proveli na stručnom usavršavanju u različitim organizacijskim jedinicama.

– HANFA će redovito, i u godinama koje dolaze, objavljivati natječaj za studentske prakse, a s ciljem stvaranja prepoznatljivosti i privlačenja najbolje obrazovanih talenata s tržišta rada. Želja nam je da po završetku stručne prakse studenti sa sobom ponesu pozitivna iskustva te znanja koja će im biti od koristi u budućnosti te da se uvjere da i rad u javnoj upravi može biti izuzetno dinamičan i interesantan, pogotovo kada je riječ o regulatoru tržišta kao što je HANFA. – poručuju iz Agencije.

Svi detalji vezani uz prijavu, kao i iskustva i osvrti prve generacije praktikanata mogu se pronaći na službenoj stranici

FOTO: PIXABAY