LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Jesenske rang-liste

Gotovo 10 000 nepopunjenih mjesta na visokim učilištima, a nije se uspjelo upisati gotovo 2000 kandidata

Premda podacima Središnjeg prijavnog ureda Agencije za znanost i visoko obrazovanje, od 6053 kandidata za upise na studijske programe visokih učilišta na jesenskom roku pravo upisa ostvarilo je njih 4170.

Premda podacima Središnjeg prijavnog ureda Agencije za znanost i visoko obrazovanje, od 6053 kandidata za upise na studijske programe visokih učilišta na jesenskom roku pravo upisa ostvarilo je njih 4170.

Na stranici Postani-student.hr 17. rujna 2020. objavljene su konačne rang-liste za upis kandidata na studijske programe visokih učilišta na jesenskom roku. Dostupno je bilo 14 003 upisnih mjesta na ukupno 685 studijskih programa.  

Prijavilo se 6053 kandidata, a pravo upisa ostvarilo je njih 4170. 

 

Prema omjeru broja prijava prvog prioriteta i kvote, među preostalim studijskim programima, najpoželjniji su bili:

  • Gluma, Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu
  • Promet, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
  • Ekonomska politika i regionalni razvitak, Financijski menadžment, Marketing, Menadžment, Poduzetništvo, Poslovna informatika, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Osijeku.

Ukupno najveći broj prijava prvog prioriteta imali su studijski programi:

  • Gluma, Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu
  • Promet, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
  • Pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Podsjećamo, prema podacima Središnjeg prijavnog ureda Agencije za znanost i visoko obrazovanje, u ljetnom upisnom roku ponuđeno je bilo 866 studijskih programa s ukupno 39 993 upisnih mjesta. Prijavljeno je bilo 32 894 kandidata, a pravo upisa ostvarilo je njih 27 036.

 

Popis visokih učilišta s brojem ostvarenih prava upisa dostupan je na poveznici

FOTO: PIXABAY