LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Novo vodstvo

FFZG ponovno ima samo dva kandidata za dekana – iste koje je rektor već prije odbio

Filozofski fakultet u Zagrebu objavio je programe kandidata za dekana – profesorice Geld i profesora Jovanovića – koje je rektor Boras u prethodnom krugu odbio. Kandidatkinja nam je otkrila je li njen ostao isti.

Filozofski fakultet u Zagrebu objavio je programe kandidata za dekana – profesorice Geld i profesora Jovanovića – koje je rektor Boras u prethodnom krugu odbio. Kandidatkinja nam je otkrila je li njen ostao isti.

Na čelu Filozofskog fakulteta u Zagrebu trenutno je Miljenko Jurković koji je netom nakon dolaska na trenutnu funkciju pokrenuo izbor novog dekana. Svoje su kandidature poslali izv. prof. dr. sc. Renata Geld i prof. dr. sc. Neven Jovanović koje je rektor Damir Boras ranije ove godine odbio.

Izv. prof. dr. sc. Renata Geld

Profesorica Geld na FFZG-u je završila studij engleskog jezika i književnosti 1996. godine, dok je poslijediplomski studij završila na Sveučilištu u Readingu. Zatim se ponovno vratila na FFZG, gdje je završila poslijediplomski doktorski studij Lingvistike.

Njezin program rada za dekanicu proteže se na 25 stranica i fokusiran je na studentski život na Fakultetu, knjižnicu, znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju, organizaciju i upravljanje, etičnost u znanstvenom i nastavnom radu, Filozofski fakultet kao dio Sveučilišta u Zagrebu te njegovu ulogu u društvu. Detaljnije je navedeno na poveznici.

S obzirom na to da na stranici Fakulteta više nije dostupan stari program koji je rektor Damir Boras odbio, zanimalo nas je je li mijenjala nešto u novom programu ili je ostao isti:
– Moj je program načelno isti. Napravila sam nekoliko ažuriranja zbog vremenskog odmaka i nove situacije te uvažila rektorovu primjedbu vezanu za razinu specifičnosti detalja u pojedinim dijelovima programa. – rekla nam je.
 Prof. dr. sc. Neven Jovanović

Jovanović je studirao klasičnu filologiju na FFZG-u, gdje je diplomirao 1993. godine, a zatim je ondje magistrirao 1998. godine te doktorirao 2005. godine s temama iz novolatinske književnosti.

Njegov program rada također se tiče svih bitnih aspekata studentskog života na Fakultetu, znanosti, knjižnice i svega ostaloga što dolazi uz studij ondje, no na samom se početku osvrnuo na negativnu ocjenu programa koju je dobio u prethodnom krugu izbora programa rada pristupnika za dekana: 

– ... u rektor Sveučilišta 15. siječnja 2021. negativno je ocijenio moj program rada i predložio Senatu da mu uskrati suglasnost s ovim najvažnijim obrazloženjem: „Ključni nedostatak sastojao se ne samo u proklamiranju kontinuiteta upravljanja u odnosu na prethodnu upravljačku praksu koja je dovela do suspenzije bivše dekanice nego u ukupnoj konstrukciji programa koji je postavljen upravo kao apologija i nastavak te prakse” (Odluka o uskrati suglasnosti 2021.). Moj se program rada nije „odredio na način koji bi otvorio perspektivu normalizaciji stanja i uspostavljanja primjerenog odnosa prema aktima i tijelima Sveučilišta” (isto).

Ovdje izjavljujem da ću akte i tijela Sveučilišta, čije sam zajednice član, poštivati i njihove odluke provoditi kao što sam i dužan, i da sam sposoban i spreman osigurati ne samo normalno, već izvrsno poslovanje, nastavu i znanost na Fakultetu; upozoravam da dekanica Filozofskog fakulteta nije suspendirana zbog strateške orijentacije Fakulteta – artikulirane Razvojnom i znanstvenoistraživačkom strategijom Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 2018. do 2023. godine, koja je prihvaćena na Fakultetskom vijeću, a na koju rektor nikad nije iznio nijednu primjedbu – niti zbog eventualnog djelovanja bez odluka Fakultetskog vijeća ili suprotno njima, već na osnovi pojedinačnih rektorovih upozorenja vezanih uz pojedinačne osobe i pritužbe te pravomoćne sudske presude protiv Fakulteta u radno-pravnom sporu koji je pokrenuo bivši zaposlenik Fakulteta; napokon, naglašavam da djelovanje Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na načelima javnosti i istinitosti u komunikaciji, znanstvenosti, kvalitete i kritičnosti, te partnerstva i uzajamnosti u upravljanju na svim razinama bezrezervno podržavam i sada. Ovakvo djelovanje doprinosi boljem Sveučilištu u Zagrebu i od njega neću odustati.

Jovanovićev program dostupan je na poveznici, no od njega do trenutka objave članka nismo uspjeli dobiti odgovor o tome je li se što i kako mijenjalo u njegovu programu, odnosno koliko ga je prilagodio rektorovim primjedbama.

FOTO: WIKIMEDIA