LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Sveučilište u Zagrebu

Dodatni rokovi, treći upis predmeta – otkrivamo kako će koji fakultet pomoći studentima

Istražili smo koje su odluke fakulteti Sveučilišta u Zagrebu donijeli kako bi pomogli studentima oko trenutnog studija, ali i njegova nastavka tijekom pandemije koronavirusa.

Istražili smo koje su odluke fakulteti Sveučilišta u Zagrebu donijeli kako bi pomogli studentima oko trenutnog studija, ali i njegova nastavka tijekom pandemije koronavirusa.

Kontaktirali smo dekanice i dekane zagrebačkih fakulteta kako bismo doznali jesu li donijeli odluke kojima nastoje olakšati studij u tekućoj ili narednoj akademskoj godini zbog teške situacije koja se proteže već nekoliko mjeseci, a koja je uzrokovana koronavirusom Neke odgovore još uvijek čekamo, no donosimo odluke 11 fakulteta.

Fakultet prometnih znanosti

Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu učinio je sljedeće kako bi se pomoglo studentima u ovoj akademskoj godini:
  • omogućio plaćanje školarine u više obroka – do četiri obroka
  • produljio vrijeme za predaju završnih i diplomskih radova te uveo dodatne termine za njihove obrane
  • u planu je organizacija dekanskog ispitnog roka početkom sljedeće akademske godine, kako bi se omogućilo studentima da polože što više ispita (objašnjenje: Fakultet trenutno ima uz organizirane kolokvije ukupno osam ispitnih rokova u cijeloj akademskoj godini).
Fakultet strojarstva i brodogradnje 

Ovaj je fakultet donio odluku kojom omogućuju studentima treći upis predmeta, što je od velike koristi studentima koji su ove godine po drugi puta upisali predmet, a možda ga nisu uspjeli položiti zbog čega bi izgubili status studenta.
Vezano: Zagrebački fakultet studentima zbog korone odobrio treći upis predmeta
Farmaceutsko-biokemijski fakultet

Na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu omogućen je drugi i treći upis u 5. godinu studija Farmacija te integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicinska biokemija bez plaćanja upisnine prilikom upisa u petu godinu. Odluka je donesena 15. srpnja zbog ovogodišnjih uvjeta koji su otežali odvijanje nastave i ispunjavanje redovnih nastavnih obveza.

Studenti studija Farmacije te integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Medicinska biokemija koji po drugi i treći puta upisuju 5. godinu oslobođeni su i plaćanja participacije u troškovima studija za kolegije: diplomski rad, konzultacijske vještine, zdravstveno zakonodavstvo, ljekarnička skrb i stručno osposobljavanje za ljekarnike, za što se prijašnjih godina plaćala spomenuta participacija, odnosno za kolegije: Diplomski rad, Organizacija i upravljanje medicinsko-biokemijskim laboratorijem, Zdravstveno zakonodavstvo u laboratorijskoj medicini, Stručno osposobljavanje.

Prvu je odluku moguće pronaći ovdje, a drugu na poveznici.

Donesena je još i odluka o izvanrednom ispitnom roku u jesenskom roku za studente kojima je bila izrečena mjera samoizolacije.

Filozofski fakultet 

Filozofski fakultet u Zagrebu donio je odluku koja se odnosi na studente kojima 30. rujna 2020. godine prestaje status studenta zbog isteka vremena dvostruko duljeg od propisanog trajanja studija:
– Studentima Filozofskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu, kojima bi sukladno članku 16. stavak 1. točka 6. Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim i integriranim studijima Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dana 30. rujna 2020. godine status studenta prestao istekom vremena dvostruko duljeg od propisanog trajanja studija, ljetni semestar akademske godine 2019/2020 neće se uračunavati u vrijeme trajanja studija zbog nemogućnosti studenata da izvrše svoje studijske obveze uzrokovane proglašenjem epidemije COVID-19. Studentima će status studenta prestati 28. veljače 2021. godine ako prije navedenog datuma ne završe studij.
Više informacija možete pronaći na poveznici.

Geotehnički fakultet

Na Geotehničkom fakultetu takve odluke nisu donosili jer je kod njih uobičajena praksa da se studenti koji se suoče s problemima tijekom studija obično obrate molbom u pisanom obliku Odboru za nastavu koji onda donosi odluku temeljem molbe i priložene dokumentacije. Jedna od opcija koje Odbor za nastavu ima je i upis predmeta po treći puta, no samo uz pisanu suglasnost čelnika ustanove. Neku odluku koja bi bila jedinstvena za sve studente nisu donosili, ali Odbor razmatra svaku pojedinačnu zamolbu studenata koju zaprimi.
 
Kineziološki fakultet u Zagrebu

Studentima na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, nakon izuzetno izazovnog semestra, kako nam govori prodekanica za nastavu i studente, povećan je broj termina ispita u ljetnom i jesenskom ispitnom roku, no uvjeti za upis više godine studija ostali su isti. Studentima na KIF-u nije limitiran broj kolegija koji mogu prenijeti u idući semestar, već ovisi o broju ECTS bodova koje pri upisu pojedinog semestara mogu zadužiti.

Medicinski fakultet 

Od svih odluka vezano za novonastalu epidemiološku situaciju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu spustio je uvjete upisa s 55 ECTS na 45 ECTS bodova.

Rudarsko-geološko-naftni fakultet

Uprava Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta razmatra neke opcije koje se tiču upisa u sljedeću akademsku godinu – njih će predložiti fakultetskom vijeću, no još nisu donesene.
 
Stomatološki fakultet

Prodekan za nastavu i studente Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu otkriva da je u proteklom semestru nastava održana sukladno planu nastave samo u virtualnom okruženju. Napominje da su za pretkliničke i kliničke vježbe organizirane nadoknade u lipnju, srpnju, kolovozu i rujnu uz poštivanje epidemioloških preporuka te da se kontinuirano prati prolaznost studenata na ispitima koja je za većinu predmeta na razini prošlogodišnje.
– Studentima je omogućen izlazak na brojne izvanredne te dodatne ispitne rokove u ljetnom i jesenskom ispitnom roku. Osim toga, ove je godine nešto izmijenjen dekanski rok. Inače dekanski rok traje samo jedan dan i na njemu studenti mogu polagati samo jedan ispit. Iznimno, ove je godine, zbog specifičnih okolnosti dekanski rok produljen na 2 tjedna, od 25. rujna do 9. listopada 2020, i na njemu studenti mogu polagati neograničen broj ispita. – zaključuje prodekan.
Šumarski fakultet

Prodekan za nastavu Šumarskog odsjeka odgovorio nam je da je za njihove studente odobren dodatni rok za polaganje preostalih ispita koji će biti održan od 18. do 24. rujna 2020. godine. Dodatan je rok donesen i za obrane završnih i diplomskih radova, a rokovi su doneseni u dogovoru sa Studentskim zborom Šumarskog fakulteta s ciljem povećanja uspješnosti studenata.

Učiteljski fakultet

Dekan Učiteljskog fakulteta donio je odluku o smanjivanju troška obrane završnog/diplomskog rada, kao i mogućnost plaćanja školarine u više obročnih rata.

O odgovorima i odlukama preostalog dijela sastavnica zagrebačkog sveučilišta izvijestit ćemo kada i ako ih dobijemo.
FOTO: UNSPLASH