LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Tržište cvjeta

Dobar dan, može jedan završni rad?

Istražili smo mišljenja i pravilnike o plagiranju i prezentiranju tuđeg rada kao svojeg, a javili smo se i na nekoliko profila koji nude usluge pisanja završnih i diplomskih radova. Cijena? Prava sitnica, samo 1300 kn.

Istražili smo mišljenja i pravilnike o plagiranju i prezentiranju tuđeg rada kao svojeg, a javili smo se i na nekoliko profila koji nude usluge pisanja završnih i diplomskih radova. Cijena? Prava sitnica, samo 1300 kn.

Na Facebook grupi Tražim/nudim studentski posao nedavno je osvanula objava koja se osvrnula na pisanje završnih i diplomskih radova, odnosno kupovanje usluga pisanja istih radova:

Screenshot: Facebook

Čitanjem komentara ispod ove objave možemo naići na podijeljena mišljenja o ovoj temi, od pa što te uopće zanima tko kome piše radove (...) piši svoj rad ako ti se piše ako ne plati nekom pa nek ti napiše ali s tim ide i veliki rizik pomiriš se s tim i aj bok, preko meni je jako zanimljivo kako vi uopće imate obraza braniti to. Lažete, kradete tuđe i lažno se predstavljate kao autori nečega do prevare ovog tipa svatko treba prijavljivati (...) Svaka ovakva radnja samo smanjuje vrijednost edukacije svima nama koji se ne ponašamo kao banditi. Tako eto inženjeri koji su kupili pola laboratorijskih izvještaja, većinu ispita prepisali, a završni i diplomski im netko drugi napisao danas rade u HEP-u. Sretno nam s takvima kada ne mogu tri stvari logično zaključiti.

Iz primjera Pravilnika Odjela za arheologiju na Sveučilištu u Zadru iščitavamo kako je završni rad samostalna obrada temu koju je odabrao student uz mentorove sugestije, a čime student dokazuje vještine i kompetencije stečene na preddiplomskom studiju, kao što i pokazuje da se zna samostalno služiti stručnom i znanstvenom literaturom, odnosno kako je diplomski rad stručno-znanstvena samostalna obrada teme gdje se pokazuju sposobnosti primjene teorijskih i praktičnih znanja, sposobnost obrade materijalne građe i njene interpretacije. Na kraju Pravilnika, kako za završni tako i za diplomski rad stoji:

– Student u cijelosti odgovara za ispravnost i istinitost svih podataka navedenih u radu, kao i za eventualno kršenje autorskih prava, što potvrđuje pisanom izjavom o akademskoj čestitosti koja se nalazi u digitalnom repozitoriju Sveučilišta. – 

Isto se Sveučilište, naime, 2016. godine preplatilo na sustav Turnitin, alat za olakšavanje provjere izvornosti studentskih radova, ali i samoprovjeru vlastitih radova. Turnitin uspoređuje radove s već objavljenim radovima u javno dostupnim i komercijalnim bazama podataka. Isti alat koriste Sveučilišta u Rijeci i Osijeku.

Iako slične oglase susrećemo gotovo svakodnevno, ili smo bar jednom primili zahtjev za prijateljstvo od profila imena Pišem radove, Pišem diplomski rad i sl. Takve oglase možemo pronaći i našem najvećem internetskom oglasniku – Njuškalu – na kojem se u trenutku pisanja ovog članka nalazilo čak 93 oglasa u kategoriji Ostale intelektualne usluge od kojih je čak 20 oglasa takve vrste bilo samo na prvoj stranici. Situacija je možda i više nego zabrinjavajuća.


Screenshot: Njuškalo

Poslala sam upite na nekoliko takvih profila koji pišu razne seminarske, završne i diplomske radove, kako na Facebooku gdje se oglašavaju na različitim grupama hrvatskih sveučilišta i veleučilišta, tako i na Njuškalu gdje je takvo oglašavanje slobodno. Odabrala sam temu svog završnog rada napisanog još 2015. godine, Ranosrednjovjekovne nekropole na šibenskom području. Neki su me profili odbili jer ne pokrivaju teme iz humanističkih znanosti, preciznije arheologije, dok sam od njih četiri odmah dobila odgovor. Odredila sam da bi poželjan broj stranica bio od 30 do 40, a sama bi obrana bila u veljači, što bi im ostavilo dovoljno vremena za obradu jedne takve teme. Sama sam im se ponudila za literaturu, a cijena kod jednog Facebook profila kojem je tema bila prihvatljiva je 1300 kn.

 – Cijena vam ovisi o potrebnom broju stranica, temi i roku predaje. Plaća se prije slanja rada na račun naše firme. Budući da radimo preko firme garantirana vam je sigurnost podataka, kao i kvaliteta rada kojeg naručite. Eventualno potrebni prepravci su također uračunati u cijenu. Kada vam budemo slali rad dobit ćete i račun u pdf-u. –

Kontaktirajući oglase na Njuškalu, također sam saznala da je cijena jednog završnog rada 1300 kn, a u cijenu je uključeno i skeniranje na plagiranje jer ipak danas to većina fakulteta koristi pa da i oni budu sigurni kako su njihovi radovi napisani prema pravilima. Taj isti profil, osim što pokriva područja od filozofije do ekonomije, samo u prošloj akademskoj godini napisao je čak tridesetak završnih radova. Ima tu i raznih struka, neke zanima arheologija pa zato i pristanu na pisanje jednog takvog rada, negdje ih u timu radi četvero, a najbolji način da sama budem sigurna u originalnost rada, kako su mi napisali, jest broj fusnota u tekstu.

Koje su pak kazne? Na stranicama Sveučilišta u Zadru svi su pravilnici dostupni pa tako u Pravilniku o stegovnoj odgovornosti studenata/studentica pod trećom točkom Stegovni prekršaj stoji kako se osobito teškim stegovnim prekršajem smatraju svi oblici plagiranja i prezentiranja tuđeg rada kao svojeg, a same mjere su navedene u sljedećoj točki koje uključuju opomenu, zabranu polaganja ispita i/ili pohađanja određenih oblika nastave do kraja prvog sljedećeg semestra, opomena pred isključenja i trajno isključene sa studija, odnosno Sveučilišta.

Jesu li kazne preblage za studente koji su se odlučili za kupnju jednog takvog rada? Što je s osobama koje pak pišu takve radove? Svjesni smo kako većina studenata piše seminarske radove drugima jer im to omogućava dodatnu zaradu, no što je s, eto, konkretno firmama kakvoj sam se i ja obratila, postoje li za njih neke kazne? Svaki seminarski, završni i konačno diplomski rad bi sve nas zapravo trebao tjerati na kritičko razmišljanje, analizu, iščitavanje literature i stjecanje novih znanja. Možda stvarno svaka ovakva radnja samo smanjuje vrijednost edukacije svima nama koji se ne ponašamo kao banditi, kako je glasio jedan komentar ispod Facebook objave s početka. 

FOTO: PIXABAY