LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Sveučilište u Rijeci

Profesor s Pravnog fakulteta u Rijeci imenovan arbitrom CAS-a, najviše pravne institucije za sport

Izvanredni profesor Smokvina na općoj listi (za sve sportove) jedan od dvoje arbitara iz Hrvatske, dok je i dalje jedini Hrvat te ugledne sudske instance imenovan na posebnu listu koja se bavi pitanjima isključivo vezanima uz nogomet.

Izvanredni profesor Smokvina na općoj listi (za sve sportove) jedan od dvoje arbitara iz Hrvatske, dok je i dalje jedini Hrvat te ugledne sudske instance imenovan na posebnu listu koja se bavi pitanjima isključivo vezanima uz nogomet.

Nadaleko poznat Arbitražni sportski sud (Court of Arbitration for Sport), sa sjedištem u švicarskoj Laussanni, odlukom Međunarodnog vijeća za arbitražu u sportu (ICAS), dobio je starog-novog arbitra u liku izvanrednog profesora dr. sc. Vanje Smokvina s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Za CAS obično možete čuti u medijima kada su u pitanju, primjerice, sporovi klubova po pitanju ugovornih odnosa s igračima ili neisplaćenim transfernim i drugim naknadama u sportu (čak 80% svih sporova odnosi se na nogomet).

Veliko je to priznanje i za profesora Smokvinu, koji je uz tu ulogu i voditelj Centra i Jean Monnet katedre sportskog prava, politike u sportu i sportske diplomacije, ali i za Pravni fakultet, s obzirom na to da se imenovanje odnosi za dvije liste arbitara, a upravo je profesor Smokvina na općoj listi (za sve sportove) jedan od dvoje arbitara iz Hrvatske, dok je i dalje jedini Hrvat te ugledne sudske instance imenovan na posebnu listu koja se bavi pitanjima isključivo vezanima uz nogomet.

FOTO: UNSPLASH