LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Stipendiranje redovitih studenata

Sveučilište u Rijeci raspisalo natječaje za stipendije

Sveučilište u Rijeci raspisalo je natječaj za dvije vrste mjesečnih stipendija. Požurite s prikupljanjem dokumenata jer natječaji vrijede do 23. prosinca.

Sveučilište u Rijeci raspisalo je natječaj za dvije vrste mjesečnih stipendija. Požurite s prikupljanjem dokumenata jer natječaji vrijede do 23. prosinca.

Sveučilište u Rijeci raspisalo je dva natječaja pomoću kojih možete doći do stipendije. Natječaji vrijede za redovne studente preddiplomskih stručnih, preddiplomskih sveučilišnih, integriranih sveučilišnih i diplomskih sveučilišnih studija. Prvi natječaj odnosi se na skupinu podzastupljenih studenata. 20 stipendija namijenjeno je promicanju socijalne dimenzije visokog obrzaovanja za pokriće životnih troškova u narednoj akademskoj godini. Stipendija iznosi 500 kuna mjesečno. Drugi natječaj za stipendije je iz programa „Solidarnost“ Fonda „Aleksandar Abramov“ namijenjene za posebnu skupinu potrebitih studenata. 

Natječaj za podzastupljene

Na natječaj za stipendiju možete se prijaviti ako ste hrvatski državljanin i redovni student koji nema upisano mirovanje studija za narednu akademsku godinu i ne koristi nikakvu drugu stipendiju, osim one iz programa Solidarnost fonda Aleksandar Abramov. Način prijave odvija se elektroničkom putem ispunjavanjem obrazaca na SharePoint portalu Sveučilišta.

Za stipendiju morate ostvariti nekoliko uvjeta:

  • da ste studenti prvih godina preddiplomskih studija koji su ušli u 40% najbolje rangiranih studenata na konačnim listama za upis na studijski program u 2016./2017. ak. god.
  • studenti prvih godina diplomskih studija koji su na prethodnoj razini studija ostvarili prosjek 3,0 i viši

Ako ispunjavate neki od ova dva uvjeta, potrebno je zadovoljiti i kriterije natječaja. Primjerice, natječaj se odnosi na studente slabijeg socijalno-ekonomskog statusa, studente s invaliditetom i ostale ranjive skupine. Sve uvjete i kriterije potražite na mrežnoj stranici Sveučilišta u Rijeci.

Natječaj za stipendije programa Aleksandar Abramov

Stipendije programa „Solidarnost“ fonda „Aleksandar Abramov“ namijenjene su redovitim studentima Sveučilišta u Rijeci slabijeg imovinskog stanja. Za mogućnost konkuriranja na natječaj potrebno je dostaviti zahtjeva za slučaj a) pokriće participacije u troškovima studija plaćene u prethodnoj ak. god. (2015./2016.). Pokriće troškova neće uključivati upisninu te školarinu za razlikovnu godinu. Postoji mogućnost prijave na natječaj i u slučaju b) zbog izrazito slabog socijalno-ekonomskog statusa, teškog zdravstvenog stanja ili lošijih socijalnih prilika iz drugih razloga.

Pravo prijave na natječaj imaju studenti koji su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, što ćete dokazati preslikom važeće osobne iskaznice. Morate biti i u statusu redovnog studenta za 2016./2017. godinu. Važno je i da ste ostvarili minimalno 18 ECTS bodova u tekućoj akademskoj, što ćete dokazati potvrdom s fakulteta. Socijalni kriteriji koje je potrebno zadovoljiti su ukupni prosječni mjesečni prihodi svih članova kućanstva. Kriteriji se razlikuju prema broju ukućana i njihovim prihodima, što je svakako potrebno provjeriti na službenoj mrežnoj stranici Sveučilišta.

U vašoj online prijavi potrebno je priložiti sljedeće osnovne dokumente:

- zahtjev Povjerenstvu (vlastoručno potpisan i skeniran) u kojem je potrebno obrazložiti razloge prijave na natječaj: u slučaju a) za pokriće participacije u troškovima studija u prethodnoj, 2015./2016. ak. god. ili u slučaju b) za stipendiju zbog izrazito slabog socijalno-ekonomskog statusa, teškog zdravstvenog stanja ili lošijih socijalnih prilika iz drugih razloga,

- presliku osobne iskaznice studenta (obostrano),

- potvrdu visokog učilišta o upisu u 2016./2017. ak. god. Studenti viših godina studija prilažu potvrdu o upisu u tekuću akademsku godinu s prijepisom ocjena i brojem stečenih ECTS-a u prethodnoj, 2015./2016. akademskoj godini (do 30. rujna 2016. god.),

- popunjeni i vlastoručno potpisani obrazac izjave o članovima zajedničkog kućanstva (Obrazac I),

- uvjerenje MUP-a o prebivalištu za sve članove zajedničkog kućanstva koji žive na istoj adresi na kojoj je prijavljen student. Moguće priložiti elektroničke zapise iz sustava e-Građani te potvrdu područnog ureda Porezne uprave Ministarstva financija o visini dohotka i primitaka u 2015. godini za svakog punoljetnog člana zajedničkog kućanstva.  

Prijaviti se na natječaj možete isključivo elektroničnim putem na način da upišete podatke u obrazac na SharePoint portalu. Za ovu je radnju potrebno imati vlastiti elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr. Preciznije upute naći ćete na stranici Sveučilišta u Rijeci, a sve upite možete slati na elektroničku adresu studiji@uniri.hr.

Važno je napomenuti da pažljivo pročitate potpune tekstove natječaja na njihovim mrežnim stranicama jer se nepotpune prijave neće razmatrati. Krajnji rok za prijavu na natječaje je u petak 23. prosinca u 10 sati.

FOTO: WIKIPEDIA