LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Financijska potpora

Sveučilište u Rijeci dodjeljuje stipendije za izvrsnost

Saznajte kako i vi možete postati korisnik stipendije za izvrsnost Sveučilišta u Rijeci.

Saznajte kako i vi možete postati korisnik stipendije za izvrsnost Sveučilišta u Rijeci.

Sukladno odluci Senata od 17. prosinca 2019. Sveučilište u Rijeci raspisalo je Natječaj za dodjelu stipendija za izvrsnost u ak. god. 2019/2020. Bit će dodijeljeno najviše 100 stipendija u iznosu od 800 kuna mjesečno.

Na Natječaj se mogu prijaviti svi studenti, državljani RH ili EU te studenti državljani trećih zemalja kojima je izdano rješenje o stalnom boravku u RH za ak. god. 2019/2020. Svi kandidati moraju imati status redovitog studenta jednog od navedenih studija: preddiplomskog, diplomskog, integriranog sveučilišnog studija, preddiplomskog stručnog, specijalističkog diplomskog stručnog studija Sveučilišta u Rijeci ili njegovih sastavnica. Pravo na prijavu nemaju studenti koji u ak. god. za koju se stipendija dodjeljuje imaju upisano mirovanje obveza studija.

Kriteriji koje kandidati moraju zadovoljavati su sljedeći:

  • ukoliko su studenti prvih godina studija moraju biti u prvih 10% najboljih studenata na konačnim rang-listama za upis na studijski program
  • studenti viših godina moraju imati više od 55 ECTS bodova sakupljenih u prethodnoj ak. god. te biti u 10% najuspješnijih studenata na svojoj godini.

Dodatni bodovi dodijelit će se dobitnicima rektorovih ili dekanskih godišnjih i semestralnih nagrada te kandidatima koji su objavili znanstveni rad, sudjelovali na raznim natjecanjima, kao i domaćim i međunarodnim skupovima, projektima i ljetnim školama. U obzir će se uzimati i sudjelovanje u projektima mobilnosti, volonterski rad, demonstrature i preporuke profesora.

Prijave su moguće do 3. veljače 2020. u 12 sati, i to isključivo logiranjem u SharePoint portal koji je dostupan na poveznici i učitavanjem potrebne dokumentacije. Logiranje se vrši unošenjem studentovog AAI@EduHr korisničkog identiteta i pripadajuće lozinke.

Dokumenti koje kandidati moraju dostaviti kako bi prijava bila potpuna su sljedeći:

  • obrazac A kojeg ispunjava i ovjerava matični fakultet
  • obrazac I kojim student potvrđuje kako nije korisnik druge stipendije
  • ovjerena potvrda visokog učilišta o upisu studenta na redoviti studij u 2019/2020. ak. god. (za brucoše)
  • ovjerena potvrda visokog učilišta o upisu studenta na redoviti studij u 2019/2020. ak. god. s prijepisom ocjena svih položenih ispita do 30. rujna 2019. (za studente viših godina)
  • ostali dokumenti kojima student dokazuje primitak rektorove/dekanove nagrade te priznanja i pohvale za izvrsnost i postignuća.

Prije učitavanja u SharePoint portal relevantni dokumenti moraju biti skenirani u PDF formatu, nikako fotografirani. Obrasci A i I dostupni su za preuzimanje na web stranicama Sveučilišta, gdje možete potražiti i sve dodatne informacije.

FOTO: PIXABAY