LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Filozofski fakultet Rijeka

Raspisan natječaj za financiranje stručnih, zabavnih i društveno korisnih projekata riječkih studenata

Dobitnicima će biti omogućeno planiranje i provedba znanstveno stručnih programa, društveno korisnih projekata i zabavnih sadržaja koji će doprinijeti razvoju akademske zajednice, ali i društva u cjelini.

Dobitnicima će biti omogućeno planiranje i provedba znanstveno stručnih programa, društveno korisnih projekata i zabavnih sadržaja koji će doprinijeti razvoju akademske zajednice, ali i društva u cjelini.

Studentski zbor Filozofskog fakulteta u Rijeci objavio je natječaj za financiranje inovativnih studentskih projekata u 2018. godini. Kako bi se riječke studente i studentice potaknulo na organizaciju i provođenje različitih programa koji će biti dostupni akademskoj zajednici i široj javnosti, financijskim će se sredstvima nagraditi najzanimljiviji znanstveno stručni programi, društveno korisni projekti, kao i raznoliki sadržaji zabavnog karaktera poput organizacije koncerata, filmskih ili literarnih večeri, sportskih događanja, ali i aktivnosti povodom Dana fakulteta koji se već tradicionalno obilježava svake godine 5. svibnja. 

Pravo na sudjelovanje imaju svi studenti i studentice Filozofskog fakulteta u Rijeci (neovisno o razini i vrsti studija) te aktivne studentske udruge koje djeluju pod okriljem riječkog Filozofskog fakulteta. Zainteresirani student ili studentska udruga ima pravo javiti se na natječaj sa samo jednom prijavom. Objavljivanjem natječaja za financiranje studentskih programa namjeravaju se subvencionirati studentske aktivnosti i sadržaji koji se provode u periodu do kraja akademske godine 2017/2018, zaključno s mjesecom rujnom. Budući da nije moguće vremenski uskladiti raspisivanje natječaja sa svakom pojedinom aktivnošću potencijalnih korisnika, prijave će biti omogućene za već izvršenu studentsku aktivnost ako je ona s radom započela nakon 31. rujna 2017.

Za postupak prijave na natječaj potrebno je ispuniti online obrazac dostupan na mrežnim stranicama fakulteta. Imajte na umu kako se sve prijave zainteresiranih studenata podnose najkasnije do 1. ožujka 2018. u 23:59 sati. Određeni iznos novčanih sredstava odobrit će se samo uz ako korisnik priloži okvirni financijski plan za prijavljivani projekt, kao i račun po završetku projekta prema utrošenim dodijeljenim sredstvima. Maksimalan iznos koji će Studentski zbor riječkog Filozofskog fakulteta ovom prigodom dodijeliti po dobitniku neće premašiti 800 kuna, a ukupan fond samog natječaja iznosi 4000 kuna. Krajnji rok za objavu rezultata istječe dva tjedna od dana zaključenja natječaja. Konačne će odluke biti objavljene na mrežnim stranicama fakulteta, no sretni će dobitnici o rezultatima biti obaviješteni i elektroničkom poštom.

FOTO: PIXABAY