LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Zelena Istra

Uz ovaj priručnik lakše savladajte teme iz područja održivog razvoja

Tri okolišne organizacije, Zelena Istra, Institut za politike prostora – IPoP i Legambiente Lombardia izdale su u lipnju 2022. novi priručnik pod nazivom „Alati za učenje – alati za održivi razvoj”.

Tri okolišne organizacije, Zelena Istra, Institut za politike prostora – IPoP i Legambiente Lombardia izdale su u lipnju 2022. novi priručnik pod nazivom „Alati za učenje – alati za održivi razvoj”.

Alati za učenje – alati za održivi razvoj priručnik je za moderno, na kompetencije usmjereno, podučavanje nastavnika o održivom razvoju. Priručnik je namijenjen i svim osobama koje rade s mladima iz organizacija civilnog društva koje se već bave ili će se, nadahnute priručnikom, tek početi baviti temama održivog razvoja.

 

Priručnik uključuje podroban opis osam inovativnih alata, odnosno metoda za neformalno učenje kojima se već niz godina u svom radu s mladima uspješno koriste tri spomenute organizacije civilnog društva.

 

Alati su usmjereni na tri tematska područja – prostorno uređenje, smanjenje nastanka otpada te klimatske promjene. U priručniku je stoga moguće pronaći sve što je potrebno znati o organizaciji i realizaciji sajma razmjene, simulacije UN-ove Konferencije o klimatskim promjenama, urbane šetnje, kao i drugih alata za rad s mladima.

 

Priručnik predlaže na koji način uključiti mlade, daje upute za provedbu metoda po koracima, prezentira ishode učenja te metode za procjenu usvojenosti ishoda učenja od strane mladih učenika.

 

Dostupan je u elektroničkom i tiskanom obliku na hrvatskom, talijanskom, slovenskom i engleskom jeziku. Elektroničke inačice zainteresirani mogu preuzeti na web stranici Zelene Istre.

 

IPoP, Legambiente Lombardia i Zelena Istra izradili su priručnik „Alati za učenje – alati za održivi razvoj” u okviru istoimenog projekta sufinanciranog sredstvima programa Europske unije Erasmus+ te Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

 

Projekt koji je započeo 1. studenog 2020., a traje do 30. lipnja 2022. je, prije svega, usmjeren na osnaživanje partnerskih organizacija i njihovog osoblja za inovativan rad s mladima na temama povezanima s održivim razvojem, zaštitom okoliša i klimatskim

promjenama. Do osnaživanja je došlo razmjenom dobrih praksi, zelenih vještina i alata za neformalno učenje među trima organizacijama tijekom triju „treninga za trenere”. Treninzi su omogućili da svaka organizacija inovira svoju već postojeću „zelenu ekspertizu” preuzimanjem metoda partnera, odnosno izradom inovativnih programa za kvalitetniji, moderan i atraktivan rad s mladima, u skladu s očekivanjima mladih.

 

Devet osoba koje rade s mladima u projektnom timu postale su na taj način „katalizatori” pozitivnih promjena kod drugih dviju ciljanih skupina projekta – mladih osoba i nastavnika.

 

Tijekom tri radionice u koje je bilo uključeno 30 mladih volontera, partneri su testirali inovativne alate za neformalno učenje u vlastitim lokalnim zajednicama. Time su ujedno i pripremili i osnažili mlade da djeluju kao agenti promjena za održivi razvoj, podigli njihovu svijest o okolišnim i klimatskim izazovima te unaprijedili, prije svega, njihovu građansku kompetenciju i njihove zelene vještine. Mladi su postali svjesniji kako njihovo ponašanje utječe na okoliš, ali i kako njihove nove vještine omogućavaju volontiranje i rad u zelenim sektorima. Na ovaj način omogućene su pozitivne promjene ponašanja, osobnih preferencija, potrošačkih navika i životnih stilova mladih.

 

S ciljem osnaživanja međusektorske suradnje i doprinosa području školskog obrazovanja, priručnik, koji je jedan od značajnijih proizvoda projekta Alati za učenje – alati za održivi razvoj bit će dostavljen svim školama u Hrvatskoj, Sloveniji i Lombardiji te institucijama relevantnima za školsko obrazovanje. Partneri su organizirali i predstavljanje priručnika za nastavnike u Puli, Ljubljani i Milanu.

 

FOTO: PRESS