LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
LEKTORSKE KRONIKE

Državna matura iz Hrvatskoga bez muke – kako napisati školski esej

Ako još uvijek ne znate što vas očekuje na državnoj maturi iz Hrvatskoga jezika ili kako napisati školski esej, donosimo nekoliko savjeta u članku.

Ako još uvijek ne znate što vas očekuje na državnoj maturi iz Hrvatskoga jezika ili kako napisati školski esej, donosimo nekoliko savjeta u članku.

Da su lektori portala Studentski.hr osim u opažanju pogrešaka vješti i u pisanju, odlučili su vam pokazati nizom članaka o problemima s kojima se svakodnevno susreću. A kako biste uhvatili koje zrnce lektorske mudrosti i otkrili što to lektorima zadaje glavobolje, redovito pratite lektorske kronike.

Iako još uvijek ne znamo kojim će se točno danima održati ispiti državne mature iz obveznih predmeta, jedno je sigurno – što se više bliži lipanj, situacija u vezi s državnom maturom postaje sve napetija. Štrajk prosvjetnih radnika i mjere za prevenciju širenja koronavirusa koje su učenike protjerale iz školskih klupa u virtualno okruženje dodatno su doprinijeli napetosti koja dolazi ruku pod ruku s ispitima državne mature. Ipak, ako se dobro pripremite, proći ćete ih bez previše muke.

Svake se godine najviše buke digne oko ispita iz obveznih predmeta, koji će se ove godine možda jedini i morati polagati. Stanja živčane napetosti, ako je suditi prema reakcijama bivših generacija maturanata, najviše prouzrokuje ispit iz Hrvatskoga jezika. Kako bismo barem malo smanjili napetost, u ovomu članku donosimo nekoliko informacija o njemu uz savjete koji će vam pomoći umiriti živce i uz koje ćete uspješno napisati školski esej.

Što sve obuhvaća ispit državne mature iz Hrvatskoga jezika?

Ispitom državne mature iz Hrvatskoga jezika ispituju se vaša književnopovijesna, književnoteorijska i jezična znanja, kao i razumijevanje književnih tekstova te upotreba hrvatskoga standardnog jezika. On se sastoji od dviju ispitnih cjelina – školskoga eseja i testa kojima se provjerava vaše poznavanje hrvatskoga jezika i književnosti.

Detaljne informacije o tomu što vas sve očekuje na ispitu državne mature iz Hrvatskoga jezika pronađite u ispitnome katalogu za ovu školsku godinu, a što možete očekivati od eseja otkrivamo vam u nastavku.

Školski esej – što je to?

Školski esej prva je ispitna cjelina koju čini jedan zadatak otvorenoga tipa. Za pisanje školskoga eseja na državnoj maturi iz Hrvatskoga jezika dobivate 160 minuta. Od vas se očekuje da u tomu roku napišete suvisao tekst duljine između 350 i 500 riječi ako ste odlučili pisati osnovnu (B) razinu ispita, odnosno između 400 i 600 riječi ako ste se odlučili za višu (A) razinu.

Pri pisanju školskoga eseja na državnoj maturi važno je obuhvatiti sve smjernice. Na ispitu državne mature mogu vas zateći tri vrste školskoga eseja – interpretativni, usporedni ili raspravljački.

Školski esej treba imati tri dijela – uvod, razradu i zaključak. U uvodu postavite djelo i autora u književnopovijesni i književnoteorijski okvir, smjestite ulomak u cjelinu određenoga djela i odredite temu svojega eseja. U razradi trebate odgovoriti na pitanja koja postavljaju smjernice. Važno je svoje tvrdnje potkrijepiti citatima iz polaznoga teksta, kao i dokazati da djelo koje analizirate pripada književnopovijesnom razdoblju u koje ga smještate. Također, trebate prikazati i stilska obilježja zadanoga teksta. Dobar zaključak upućuje na cjelokupno značenje djela, značenje ulomka u kontekstu djela i sintetizira argumente iznesene u razradi. Važno je zaključak izvesti na temelju uvodnoga dijela i razrade eseja.

Kako biste napisali dobar školski esej trebate:

  • pažljivo pročitati polazni tekst ili polazne tekstove ako se radi o usporednom eseju i zadane smjernice
  • pri drugome čitanju na list za koncept napisati natuknice (najbolje je usmjeriti se na odgovaranje na pitanja postavljena u smjernicama, tj. zabilježiti ideje i citate koji će vam kasnije pomoći u sastavljanju eseja)
  • sastaviti plan za oblikovanje eseja (odrediti što ćete napisati u uvodu, a što u razradi i na temelju tih dvaju dijelova napisati zaključak koji logički proizlazi iz njih)
  • sastaviti vlastiti tekst služeći se bilješkama i konceptom
  • sve smjernice uvrstiti u svoj esej
  • napisani tekst pročitati i unijeti promjene ako i gdje je to potrebno
  • još jednom pročitati esej pa ispraviti eventualne pravopisne, morfološke, leksičke ili sintaktičke pogreške
  • pisanim slovima uredno i čitko prepisati svoj esej na list za čistopis plavom ili crnom kemijskom olovkom.

Iznimno je važno pri pisanju eseja rabiti standardni hrvatski jezik, odnosno pridržavati se pravopisne i gramatičke norme. S obzirom na to da postoji nekoliko pravopisa hrvatskoga jezika, važno je naglasiti da se od vas očekuje poznavanje pravopisne norme određene Hrvatskim pravopisom Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje koji možete pronaći ovdje. Svakako vam neće odmoći pregledavanje Hrvatske školske gramatike na sljedećoj poveznici.

Kako bez muke proći test iz Hrvatskoga jezika na državnoj maturi i što od njega možete očekivati – otkrivamo u sljedećem članku, stoga redovito pratite lektorske kronike.

FOTO: UNSPLASH