LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Prezentacijske vještine

Dobra PowerPoint prezentacija ključna je u prezentiranju ideje – evo kako ju napraviti

38% učinkovitosti cijele prezentacije predstavlja vaš glas, 55% neverbalna komunikacija, a samo 7% sadržaj, dok je svega 5 sekundi sudionicima dovoljno da procjene imate li karizmu ili ne, tj. da procijene samu prezentaciju. Doznajte što je ključno u izradi prezentacije!

38% učinkovitosti cijele prezentacije predstavlja vaš glas, 55% neverbalna komunikacija, a samo 7% sadržaj, dok je svega 5 sekundi sudionicima dovoljno da procjene imate li karizmu ili ne, tj. da procijene samu prezentaciju. Doznajte što je ključno u izradi prezentacije!

Trebale su nam i prije koronavirusa, a nakon pojave virusa i prelaska u virtualni svijet da ni ne govorimo – PowerPoint prezentacije važan su alat za vrijeme studiranja, ali i nakon njega kada trebamo nekome prezentirati svoju ideju, zadaću, projekt i slično. Iako se ne mora činiti tako, dobro promišljena i napravljena prezentacija imat će značajan utjecaj na to kako će drugi doživjeti ono što prezentiramo.

Razbija monotoniju

Ako samo prezentirate nešto pričajući, bez ičega u pozadini čime biste to potkrijepili, vrlo brzo možete postati dosadni i monotoni te samim time dovesti do toga da nitko ne doživljava ono što pričate. Dobro napravljena i odrađena prezentacija privući će pažnju sudionika i dopustiti vam da na zabavan i kreativan način iznesete svoju ideju ili predstavite svoj projekt. 

PowerPoint u brojkama 

Prema nekim statistikama, oko 28% lidera potroši u prosjeku oko 5 sati ili više izrađujući prezentacije svaki tjedan. 38% cijeloga dojma predstavlja vaš glas, 55% neverbalna komunikacija, a samo 7% sadržaj, dok je svega 5 sekundi sudionicima dovoljno kako bi procijenili imate li karizmu ili ne, tj. kako bi procijenili samu prezentaciju. Također, bitno je imati na umu da se većina ljudi isključi nakon 10 minuta slušanja.

Kako napraviti dobru prezentaciju?

Ključ dobre prezentacije krije se u korištenju što manje riječi, a što više fotografija, videa i infografike. Poželjno je uključiti kvizove, stavljati manje sadržaja na stranice, zadržati se na oko 20 slajdova, imati na umu da bi se na jednom slajdu trebali sadržati najduže dvije minute te trebate ograničiti broj riječi po slajdovima i slično. 
  • Prva dva slajda
Na prvi slajd ide naslov teme, ime i prezime autora te naziv institucije. Na drugom slajdu navedite sadržaj prezentacije. Ostale slajdove poredajte logički imajući na umu da bi prezentacija trebala imati uvod, razradu i zaključak.
  • Pazite na boje
Nemojte koristiti prekričave boje te pazite da je boja teksta u kontrastu s pozadinom kako bi tekst bio čitljiv. 
  • Tekst
Optimalno je imati 4-5 natuknica po slajdu ako je riječ o rečenicama. Možete ih imati više ako se radi, primjerice, o pojmovima koje ćete usput objasniti. Minimalna veličina slova trebala bi biti 18 pt, no optimalno je 24 pt, uz napomenu da bi podteze trebale biti manje veličine. Svakako koristite standardne fontove poput Arial, Times New Roman i sl. te se odlučite samo za jedan font. Izbjegavajte caps lock, kao i italic, a bold koristite za naglašavanje isključivo bitnih dijelova.
  • Grafikoni i tablice
Grafikoni omogućuju da se podaci iznesu na zanimljiv način te da se lakše mogu pratiti. Obavezno trebaju imati naslov i legendu.
  • Animacije
Odlučite se samo za jednu animaciju i vodite računa da ne bude ni prebrza ni prespora. Procijenite sami kada možete dopustiti da se cijeli sadržaj odmah prikaže, a kada ga želite postepeno prikazivati kako biste mogli sudionike uvesti u ono o čemu ćete pričati. Ključno je ne pretjerati s animacijama i ako je moguće, izbjegnite zvučne efekte.
  • Slike
Zrnate slike više će vam odmoći nego pomoći. Pazite na veličinu, raspored i kvalitetu slika kako ne biste dali krivi dojam i djelovali neprofesionalno.
  • Kraj
Za kraj u zaključku iznesite najbitnije o čemu ste pričali, istaknite glavne ideje te na posljednjem slajdu zahvalite na pažnji i pitajte za eventualna pitanja. Svakako navedite svoje ime, prezime i po mogućnosti e-adresu.
Vezano: Pokretač: Otvorene prijave za besplatnu edukaciju Javni nastup i prezentacijske vještine
Uvijek je dobra ideja pred nekim od ukućana prezentirati svoju prezentaciju, no ponekad nam nedostaje rada na prezentacijskim vještinama ili uopće nismo sigurni kako bismo ih mogli unaprijediti. Upravo javni nastup i prezentacijske vještine tema su online radionice koja će se održati u srijedu, 11. studenog, u 11 sati u sklopu natjecanja Pokretač. Više o radionici, natjecanju i načinu prijave možete pronaći na ranije navedenoj poveznici i na službenoj stranici Pokretača.
FOTO: UNSPLASH