LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
VODIČ ZA STUDENTE

Što su zapravo ECTS bodovi i zašto ih sveučilišta koriste?

Budući da nam zahtjevnost studija ne ostavlja mnogo vremena za promišljanje o samom sustavu u kojem smo se našli, ECTS bodove brzo prihvatimo zdravo za gotovo, no kako ih ipak ostvarimo znatan broj tokom našeg studija, nije na odmet znati i što su te zašto se koriste.

Budući da nam zahtjevnost studija ne ostavlja mnogo vremena za promišljanje o samom sustavu u kojem smo se našli, ECTS bodove brzo prihvatimo zdravo za gotovo, no kako ih ipak ostvarimo znatan broj tokom našeg studija, nije na odmet znati i što su te zašto se koriste.

Upisivanjem odnosno pohađanjem studija susrećemo se s jednom novom i pomalo apstraktnom stvarnošću vrednovanja – ECTS bodovima.

S obzirom na to da nam znatno otežane obveze i načelno drukčiji ritam funkcioniranja ne ostavljaju puno prostora za analizu nebitnih stvari kojih je zasigurno prepun i sam studij kao takav, ECTS bodove brzo prihvatimo kao svojevrsnu dogmu koju kasnije zaboravimo preispitati.

Budući da ih tokom studija ipak ostvarimo pregršt, možda nije na odmet biti informiran i o tome što su to ECTS bodovi te zašto se koriste, pa smo zavirili u Vodič za korisnike ECTS-a kako bismo vas poštedjeli muke.
– ECTS bodovi predstavljaju brojčanu vrijednost pridodanu pojedinom predmetu koja označava rad studenata potreban za ispunjavanje svih predviđenih obveza u predmetu, uključujući i polaganje ispita, odnosno za postizanje ciljeva programa izraženih u terminima očekivanih ishoda učenja i stečenih kompetencija – stoji u Pravilniku o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.
Kratica ECTS označava European Credit Transfer and Accumulation System, odnosno Europski sustav prijenosa i prikupljanja bodova. Riječ je o alatu Europskog prostora za visoko obrazovanje koji za cilj ima učiniti studije i kolegije što transparentnijima kako bi unaprijedio kvalitetu visokog obrazovanja.

ECTS kao takav je formiran 1989. godine u okviru programa Erasmus. Prvenstveno je to bio način prenošenja bodova koje su studenti stekli tijekom studiranja u inozemstvu u bodove koji se, kada se naposlijetku vrate studirati na svoje matično visoko učilište, priznaju u procesu stjecanja kvalifikacija.

Tijekom narednih godina sustav se počeo upotrebljavati ne samo za prenošenje bodova na temelju radnog opterećenja i stečenih ishoda učenja, već i za prikupljanje bodova u okviru studijskih programa.
 
VEZANO: ECTS bodove moguće je ostvariti i izvan studija

U tom kontekstu, valja istaknuti kako ECTS pomaže pri izradi, opisivanju i izvođenju programa, omogućava integraciju različitih vrsta učenja u perspektivu cjeloživotnog učenja te s obzirom na pojednostavljivanje procesa priznavanja kvalifikacija i razdoblja studiranja, olakšava mobilnost studenata.

Za još korisnih i manje poznatih informacija koje bi vam mogle pomoći u vašem studiju pogledajte našu seriju članaka pod nazivom Vodič za studente.
FOTO: UNSPLASH