LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Poboljšanje položaja mladih

EU komunicira s mladima – fotografijama; dajte i vi svoj stav

Kvalitetni poslovi za mlade, mogućnosti za mlade iz ruralnih sredina i rad s mladima okosnice su Dijaloga EU-a s mladima. A i oni se sami mogu uključiti tako što će poslati fotografiju kojom će iskazati stav ili mišljenje o navedenim temama.  

Kvalitetni poslovi za mlade, mogućnosti za mlade iz ruralnih sredina i rad s mladima okosnice su Dijaloga EU-a s mladima. A i oni se sami mogu uključiti tako što će poslati fotografiju kojom će iskazati stav ili mišljenje o navedenim temama.  

Koncept Dijalog EU-a s mladima donosi novitete kojima se želi poboljšati položaj mladih u Europi, a u tijeku je njegov 7. ciklus. Nastao je tako što je krajem 2018. godine Vijeće za obrazovanje, mlade, kulturu i sport Europske unije usvojilo novu Europsku strategiju za mlade u razdoblju od 2019. do 2027. godine kojom je on uspostavljen. 

Glavne su teme oko kojih je izgrađen Dijalog: kvalitetni poslovi za sve mlade, mogućnosti za mlade iz ruralnih sredina te rad s mladima. A sami mladi mogu se uključiti tako što će poslati fotografiju kojom će iskazati stav ili mišljenje o navedenim temama.  

Fotografija kojom se prijavljuju trebala bi sadržavati i kratku pisanu poruku koja će ju upotpuniti. Šalje se na Facebook stranicu Info-centra za mlade Osijek ili na mail icm@proni.hr.

Više informacija o Dijalogu moguće je pronaći na poveznici.

FOTO: FLICKR