LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Na današnji dan

UNICEF već 70 godina pomaže djeci

Već 70 godina UNICEF se brine o djeci i osnovnim dječjim pravima i potrebama. Saznajte što je dosad učinio za djecu u Hrvatskoj.

Već 70 godina UNICEF se brine o djeci i osnovnim dječjim pravima i potrebama. Saznajte što je dosad učinio za djecu u Hrvatskoj.

UNICEF – Fond Ujedinjenih naroda za djecu – danas slavi 70. rođendan. Drugi svjetski rat iscrpio je Europu. Milijuni djece trebali su pomoć da bi preživjeli. Zato je Opća skupština Ujedinjenih naroda 11. prosinca 1946. odlučila osnovati UNICEF, agenciju čija će glavna zadaća biti osiguranje dobrobiti svakoga djeteta. Od tada, posebno u poratnim godinama, UNICEF je svakodnevno hranio šest milijuna djece.

Danas je to jedna od najcjenjenijih humanitarnih i razvojnih organizacija koje brinu o djeci, njihovim pravima i potrebama u cijelome svijetu. Djeluje na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima djeteta, a zadaća joj je promicati, zaštititi i ostvariti prava djece, posebno onih najranjivijih skupina.

Povodom UNICEF-ova rođendana donosimo vam zanimljivosti o njegovu djelovanju na našim prostorima.

1. U počecima djelovanja tadašnja je Jugoslavija bila jedna od prvih zemalja koje su primale UNICEF-ovu pomoć.

2. UNICEF je pridonio razvoju modernog mljekarstva u Hrvatskoj i drugim državama tadašnje Jugoslavije. Osigurao je najmodernije strojeve za proizvodnju pasteriziranog mlijeka i pomogao pri edukaciji radnika te u izgradnji mljekara i tvornica za proizvodnju mlijeka, a sve kako bi se mlijeko djeci besplatno dijelilo po školama.

3. UNICEF je pridonio i radu domaćih tvornica. Osigurao je sirovinu za izradu preko 200 000 pari dječjih cipela i oko 37 000 deka. Također, zahvaljujući UNICEF-u brojne ustanove za slijepu i slabovidnu, gluhonijemu i djecu s različitim teškoćama dobile su potrebnu opremu i sredstva.

4. Osim što se brinuo za zadovoljenje osnovnih tjelesnih potreba djece, UNICEF se brinuo i za njihovo obrazovanje. Tako je zaslužan i za uvođenje tehničke kulture u škole. Opremio je kabinete za tehnički odgoj u svakoj školi, obnavljao seoske škole i pokretao programe za razvoj praktičnih znanja i vještina u njima. Neki od programa bili su program školskih vrtova te uzgoja domaćih životinja. Osnovao je i centre za profesionalnu orijentaciju i osposobljavanje mladih u nekoliko hrvatskih gradova te omogućio stručno osposobljavanje nezaposlenih mladih ljudi.

5. U suradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, UNICEF je pomogao u suzbijanju bolesti, poput malarije, bruceloze, trahoma i tuberkuloze, kojih danas gotovo i nema. Također, budući da je 50-ih godina prošloga stoljeća smrtnost djece bila iznimno velika, započeo je program Majka i dijete. Program je bio usmjeren na poboljšanje kvalitete škola za primalje i medicinske sestre, ali i osiguranje opreme i lijekova te osnivanje posebnih odjela za brigu o prijevremeno rođenoj djeci.

6. godine 1991, za vrijeme Domovinskoga rata, UNICEF je bio prva međunarodna organizacija u Hrvatskoj, budući da je djeci i njihovim obiteljima bila potrebna hitna pomoć. Po završetku rata, ovoj su organizaciji u fokusu obrazovanje o opasnostima od mina, rodilišta prijatelji djece, obrazovanje o dječjim pravima, podrška udomiteljstvu, podrška roditeljima u prvim godinama života djece i dr.

7. Danas djeluje u 192 zemlje svijeta, a zahvaljujući stalnim donatorima diljem svijeta, UNICEF je u stanju uputiti pomoć u bilo koji dio svijeta u roku od 24 sata. Tako je sudjelovao u pomoći za krajeve pogođene poplavama u svibnju 2015. te tijekom velikog izbjegličko-migrantskog vala, kada je kroz Hrvatsku prošlo više od 650 000 ljudi.

Povodom 70. godišnjice djelovanja UNICEF-a, zagrebački Muzej iluzija postaje Muzej realnosti te daje uvid u teške uvjete u kojima živi velik broj djece u svijetu. Stvarnost u Muzeju iluzija možete doživjeti od 12. do 18. prosinca.

FOTO: PIXABAY