LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Na današnji dan

Prije 75 godina Francuskinje su dobile pravo glasa

U jednoj od najrazvijenijih država u Europi žene su pravo glasa dobile ne tako davne 1944., a nakon toga sve je više država počelo omogućavati ženama pravo glasa i jamčiti im jednakost s muškarcima pred zakonom.

U jednoj od najrazvijenijih država u Europi žene su pravo glasa dobile ne tako davne 1944., a nakon toga sve je više država počelo omogućavati ženama pravo glasa i jamčiti im jednakost s muškarcima pred zakonom.

Još od davnih dana žene su se borile da dobiju pravo glasa, a ta je borba posebno počela jačati u vrijeme Francuske revolucije 1789. godine Od tada žene su postajale sve svjesnije svoje važnosti i važnosti za društvo ako bi ostvarile svoje pravo.

Nakon Revolucije žene će još neko vrijeme čekati dok ne dobiju ono što im pripada. Naime, u zemljama zapadne Europe žene su pravo glasa najprije dobile u Finskoj 1906. godine, a u jednoj od najrazvijenijih zemalja žene su svoje pravo glasa ostvarile tek 21. travnja 1944. Riječ je o Francuskoj, državi koja slovi za jednu od najmodernijih i najdemokratičnijih u svijetu, koja je ženama tek prije 75 godina omogućila pravo glasa i osigurala im jednakost s muškarcima pred zakonom.

Na taj dan, iznimno važan za Francuskinje, privremena vlada generala Charlesa de Gaullea u Alžiru propisala je da su “žene birači koji imaju pravo pod jednakim uvjetima kao i muškarci“. Dvije i pol godine kasnije preambula Ustava uključila je ovo načelo, koje je ženama jamčilo jednaka prava kao i muškarcima u svim sferama života, među temeljna načela Republike Francuske.

Nakon Drugog svjetskog rata žene su diljem Europe počele masovnije dobivati pravo glasa. To je razdoblje okrenulo novu stranicu u svjetskoj povijesti te je uvelike utjecalo na društveno poimanje ljudskih prava, slobode i jedankosti. Time su se izbrisale duboko ukorijenjene nepravde i započelo je izgrađivanje novih temelja modernog društva.

FOTO: FLICKR