LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Koronavirus u Hrvatskoj

Uspjeh hrvatskih znanstvenika: odredili sekvence uzročnika bolesti COVID-19

Sakupljanje podataka o molekularnoj evoluciji SARS-CoV-2 od velikog je značaja za dizajn novih testova, ali i traženje lijekova i cjepiva protiv koronavirusa, čemu su nedavno doprinijeli i hrvatski znanstvenici.

Sakupljanje podataka o molekularnoj evoluciji SARS-CoV-2 od velikog je značaja za dizajn novih testova, ali i traženje lijekova i cjepiva protiv koronavirusa, čemu su nedavno doprinijeli i hrvatski znanstvenici.

Zahvaljujući suradnji dr. sc. Ivana-Christiana Kurolta iz Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević te dr. sc. Anamarije Slović i dr. sc. Jelene Ivančić Jelečki iz Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu, određene su sekvence virusa SARS-CoV-2, uzročnika bolesti COVID-19, iz uzoraka pacijenata iz šest hrvatskih gradova: Pule, Koprivnice, Varaždina, Dubrovnika, Splita i Osijeka. 

Ovaj veliki uspjeh produkt je rada u sklopu europskoga molekularno-epidemiološkog praćenja širenja i evolucije SARS-CoV-2. Sudjelovale su i dr. sc. Irena Tabain te dr. sc. Tatjana Vilibić Čavlek iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
– Sekvence čitavih virusnih genoma određene su metodologijom dubinskog sekvenciranja prema protokolu razvijenom u Centru za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji te korištenjem bioinformatičkih programa. Dobivene sekvence prijavljene su u bazu GISAID, najveći svjetski repozitorij genomskih podataka o SARS-CoV-2.  
Njihov bi rad mogao doprinijeti daljnjem traženju protuvirusnih lijekova i traženju cjepiva protiv koronavirusa
FOTO: UNSPLASH