LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Serija predavanja "Mala škola sociologije"

Predstavljanje sociokulturnih karakteristika "gamera" u Info zoni

Udruga "Imaginacija- splitsko društvo sociologa" i Info zona organiziraju seriju tematskih socioloških predavanja. Iduće na redu je predavanje Krešimira Krole o "gamerima" i njihovoj subkulturi.

Udruga "Imaginacija- splitsko društvo sociologa" i Info zona organiziraju seriju tematskih socioloških predavanja. Iduće na redu je predavanje Krešimira Krole o "gamerima" i njihovoj subkulturi.

Udruga Imaginacija - splitsko društvo sociologa u suradnji s Info zonom organizira seriju tematskih predavanja Mala škola sociologije koje jednom mjesečno održavaju profesori i studenti Filozofskog fakulteta. Predavanje dr. sc. Krešimira Krole održat će se u petak 29. siječnja, u 18 sati u Info zoni. Tema predavanja bit će gameri i gamerska (sub)kultura, a pozornost će se posvetiti rezultatima istraživanja provedenog 2014. godine

Cilj ovog predavanja jest predstavljanje nekih temeljnih sociokulturnih karakteristika gamera i gamerica u Hrvatskoj na osnovi prikupljenih i analiziranih kvantitativnih podataka u sklopu istraživanja provedenog u listopadu i studenom 2014 godine Koristeći se instrumentima poput intenziteta igranja, žanrovskih preferenci, identifikacije s gamerskom kulturom, socijalnog i kulturnog kapitala te instrumentima koji nastoje ustanoviti specifičnosti i dimenzije životnostilskih distinkcija, namjera je bila ustanoviti ključne parametre gamera i gamerica u Hrvatskoj kako bi se daljnja istraživanja i analize mogle osloniti na precizniju sliku istraživane populacije.

Nadalje, interpretacijski okvir izlaganja istovremeno povezuje empiriju s teorijama koje problematiziraju specifičnosti kulturnih i participacijskih praksi u digitalno-interaktivnom kontekstu kao i njihovo razumijevanje unutar širih tehnoloških i kulturoloških transformacija vezanih za koncepte umreženog i informacijskog društva.  U konačnici, u izlaganju se razmatra koliko je gamerska scena u Hrvatskoj kompatibilna s globalnim trendovima, a koliko je pak zasićena nekim kontekstualnim sociokulturnim specifičnostima.