LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Provedena inspekcija

Nastavak priče o ocjenama sina Sanje Musić Milanović: inspekcija utvrdila nepravilnosti u radu škole

Nakon provedenog nadzora u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu, prosvjetni inspektor je donio rješenje kojim je utvrdio nepravilnosti u radu Škole i izdao određene mjere.

Nakon provedenog nadzora u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu, prosvjetni inspektor je donio rješenje kojim je utvrdio nepravilnosti u radu Škole i izdao određene mjere.

Nakon provedenog nadzora u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu, prosvjetni inspektor je donio rješenje kojim je utvrdio nepravilnosti u radu Škole i izdao određene mjere.
 
VEZANO: Sanja Musić Milanović intervenirala da joj sin prođe s 5.0; ocjene mijenjane nakon roka?

Kako prenosi hrt, utvrđeni su sljedeći propusti:
 • u godišnjem planu i programu Škole temeljem kojeg Škola provodi cjelokupan rad
 • propuste u planiranim poslovima, mjestu i vremenu te izvršavanju poslova
 • nije adekvatno utvrđena potrebna satnica za sve oblike odgojno-obrazovnog rada
 •  tablica zaduženja nije bila na odgovarajući način napravljena
 • planovi rada ravnateljice i stručnih suradnika te školskog odbora, razrednih i nastavničkih vijeća - nisu bili napravljeni na odgovarajući način
 • nepravilno i nepotpuno je vođena pedagoška dokumentacija (e-dnevnik) (nema zapisnika o roditeljskim sastancima, razrednog vijeća i sl., nisu navedeni podaci o suradnji s roditeljima…)
 • cijele godine pojedini nastavnici bilješke i ocjene su u e-dnevnik upisivali sa zakašnjenjem
 • ravnateljica ne pregledava i nadzire pedagošku dokumentaciju što joj je obaveza kao stručnom voditelju ustanove
 • stručni suradnici ne provjeravaju ispravljanje pedagoške dokumentacije niti vode vlastite propisane dokumentacije
 • E-matice se ne vode ažurno na predviđen način.
Zbog navedenih propusta prosvjetni inspektor je izrekao mjere i školi naredi da:
 • uskladi s odredbama članka 28. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi godišnji plan i program rada Škole
 • nastavnicima uskladi poslove ugovorene ugovorom o radu sa zaduženjima
 • uskladi vođenje propisane pedagoške dokumentacije i evidencije s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama
 • da ravnateljica redovito pregledava pedagošku dokumentaciju u e-Dnevniku i nadzire pravodobno vođenje pedagoške dokumentacije te radi uvid u nastavu i radi analizu rada svih nastavnika i stručnih suradnika, zatraži provjeru prethodne osuđivanosti radnika Škole iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa te provjeru vjerodostojnosti obrazovnih isprava za administrativno-tehničke radnike Škole
 • da pedagoginja vrši uvid u nastavu i ostale oblike odgojno-obrazovnog rada nastavnika
 • da nastavnici upoznaju učenike s elementima vrednovanja, odgojno-obrazovnim ishodima, kompetencijama, razinom dobar ostvarenosti iz kurikuluma nastavnog predmeta, planiranim metodama vrednovanja te planiranoj učestalosti vrednovanja sukladno odredbi članka 12. stavka 1. i 13. stavka 1. Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi
 • da razrednici obavještavaju roditelje o elementima vrednovanja, kao i planiranim metodama, načinima i postupcima vrednovanja za svaki nastavni predmet sukladno odredbi članka 14. stavka 1. i 2. Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi
 • da se na mrežnim stranicama Škole objavljuju sve informacije definirane Zakona o pravu na pristup informacijama te Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (termini za individualne informativne razgovore svih nastavnika, Etički kodeks, Pravilnik o radu, Poslovnik o radu Školskog odbora, Poslovnik o radu Nastavničkog i Razrednog vijeća te zaključke sa sjednica Školskog odbora).
FOTO: UNSPLASH