LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Objavljen natječaj

MUP upisuje polaznike za zanimanje policajca i policajke

Zbog nedostatka policajaca i policajki u određenim županijama, MUP je objavio natječaj za upis u Program za navedeno zanimanje. Obrazovanje kreće početkom rujna 2017. godine, a upisati se može do 400 osoba.

Zbog nedostatka policajaca i policajki u određenim županijama, MUP je objavio natječaj za upis u Program za navedeno zanimanje. Obrazovanje kreće početkom rujna 2017. godine, a upisati se može do 400 osoba.

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske objavilo je natječaj za upis polaznika i polaznica u Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajca, odnosno policajke. Upisati se može do 400 osoba koje će s obrazovanjem početi 4. rujna 2017. godine, a nakon završenog Programa bit će primljene u radni odnos u MUP sukladno potrebama službe. Prioritet su županije: Dubrovačko-neretvanska, Ličko senjska, Istarska, Primorsko-goranska, Splitsko-dalmatinska, Zadarska i Zagrebačka.

Na natječaj se prijaviti mogu državljani i državljanke Republike Hrvatske pod uvjetom da:

 • imaju završenu srednju školu u četverogodišnjem trajanju,
 • nemaju navršenih 28 godina na dan 4. rujna 2017. godine,
 • imaju posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost,       
 • imaju propisanu razinu tjelesne motoričke sposobnosti,
 • su osobno dostojni za obavljanje policijske službe,
 • nisu članovi političke stranke.

Uz popunjeni obrazac, koji možete preuzeti na poveznici, potrebno je priložiti:

 • presliku svjedodžbi svih razreda srednje škole
 • presliku svjedodžbe završnog ispita ili mature ili presliku svjedodžbe o državnoj maturi ili presliku svjedodžbe o završnom radu
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili e-domovnica ili preslika osobne iskaznice ili preslika putovnice ili preslika vojne iskaznice)
 • presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)
 • dokaz prava prednosti pod jednakim uvjetima pri upisu (presliku rješenja odnosno potvrde o priznatom statusu na koji se kandidat/kandidatkinja u prijavi poziva; pripadnici nacionalnih manjina nisu u obvezi dostavljati dokaz o nacionalnoj pripadnosti).

Prijave možete poslati na adresu:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Uprava za pravne poslove i ljudske potencijale
Zagreb, Ulica grada Vukovara 33,
s naznakom „za natječaj“.

Rok za podnošenje prijava je 17. ožujka 2017. godine  

FOTO: PIXABAY