LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Uspjeh sveučilišta

Još jedan uspjeh riječkog sveučilišta – primljeno u međunarodnu organizaciju AUF

Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) međunarodna je organizacija koja se zalaže za razvoj frankofonije na sveučilištima i posvećena je ekonomskom, socijalnom i kulturnom razvoju društava.

Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) međunarodna je organizacija koja se zalaže za razvoj frankofonije na sveučilištima i posvećena je ekonomskom, socijalnom i kulturnom razvoju društava.

Sveučilište u Rijeci primljeno je u međunarodnu organizaciju Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), globalnu mrežu visokih učilišta i istraživačkih institucija koje govore francuski jezik. Upravni odbor AUF-a Sveučilištu je dodijelio status člana promatrača.

– AUF je osnovan prije gotovo 60 godina, a jedno je od najvećih udruženja visokoškolskih i istraživačkih institucija na svijetu. Uvažavajući raznolikost kultura i jezika, AUF se zalaže za razvoj frankofonije na sveučilištima i posvećen je ekonomskom, socijalnom i kulturnom razvoju društava. Prema svojoj strategiji za razdoblje 2017-2021, AUF pomaže visokoškolskim i istraživačkim institucijama da ispune tri glavna cilja: kvalitetu obuke, istraživanja i upravljanja sveučilištem, profesionalnu integraciju i zapošljivost diplomanata te uključenost u cjelokupni razvoj društva. – stoji na stranici Sveučilišta.

Mreži se ove godine pridružio 21 novi član, pa AUF sada broji 1007 članova iz 119 zemalja. Osim Sveučilišta u Rijeci, u AUF-u se nalaze i Sveučilište u Zadru te Sveučilište u Zagrebu. 
FOTO: FACEBOOK / SVEUČILIŠTE U RIJECI