LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Svjetski savez mladih Hrvatska

Hrvatskoj je potrebna hitna izrada adekvatne demografske strategije

Nemoguće je osigurati sigurnu i održivu budućnost bez promocije obiteljske kulture i jačanja mlade obitelji. Iz tog razloga hrvatski organak udruge Svjetski savez mladih provodi istraživanje na temu rađanja djece.

Nemoguće je osigurati sigurnu i održivu budućnost bez promocije obiteljske kulture i jačanja mlade obitelji. Iz tog razloga hrvatski organak udruge Svjetski savez mladih provodi istraživanje na temu rađanja djece.

Potaknut negativnim demografskim kretnjama u Hrvatskoj, Svjetski savez mladih Hrvatska odlučio je provesti istraživanje na temu rađanja djece u mladim obiteljima kako bi se utvrdili čimbenici koji utječu na odluke i stavove mladih obitelji po tom pitanju. Cilj je istraživanja prepoznati uzroke trenutne demografske slike Hrvatske te na temelju dobivenih podataka predložiti poticajne mjere pronatalitetne politike.

Uz ograničena financijska sredstva kojima država raspolaže, od iznimne je važnosti odabrati i provesti mjere koje dovode do poboljšanja demografske situacije u Hrvatskoj. Svjetski savez mladih Hrvatska prepoznao je mlade obitelji kao nositelje demografske obnove Hrvatske.

Ova udruga inače zagovara potrebe mladih u društvu. Stoga je izradila anketni upitnik kojim ispituje stavove populacije između 18 i 35 godina o rađanju djece, odnosno o motivima, preprekama i poticajima koji utječu na te stavove. Na temelju saznanja iz upitnika, izradit će dokument s preporukama mjera pronatalitetne politike koje bi najučinkovitije doprinijele pozitivnim demografskim pomacima.

Već je sada jasno da bez hitne izrade adekvatne demografske strategije na nacionalnoj razini, a kojoj prethodi promjena društvene paradigme u smjeru promocije obiteljske kulture te jačanja mladih obitelji, Hrvatska ne može osigurati sigurnu i održivu budućnost ni u kojem pogledu. Mladi naraštaji smatraju rješenje ovog problema neophodnim, neodgodivim i nužnim preduvjetom svake druge reforme.

FOTO: FLICKR