LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Nove prilike za obrazovanje

FOI provodi tri nova projekta; među njima rad na novim studijskim programima za razvoj videoigara

DIP2Future: Razvoj obrazovnih programa, standarda kvalifikacija i standarda zanimanja iz područja IKT u skladu s HKO-om, Edu4Games – Izrada standarda zanimanja i kvalifikacija te novih studijskih programa za područje dizajna i razvoja videoigara i TODO: Twinning Open Data Operational – projekti su kojima FOI želi stvoriti obrazovni kadar koji nedostaje na tržištu rada.

DIP2Future: Razvoj obrazovnih programa, standarda kvalifikacija i standarda zanimanja iz područja IKT u skladu s HKO-om, Edu4Games – Izrada standarda zanimanja i kvalifikacija te novih studijskih programa za područje dizajna i razvoja videoigara i TODO: Twinning Open Data Operational – projekti su kojima FOI želi stvoriti obrazovni kadar koji nedostaje na tržištu rada.

Fakultet organizacije i informatike u ovoj godini započeo je s aktivnostima na trima novim projektima od nacionalnog i europskog značaja. Njihovom će provedbom povećati kompetencije nastavnog i nenastavnog osoblja, stvoriti nove oblike suradnje s domaćim i inozemnim fakultetima, sveučilištima i dionicima realnog sektora te stvoriti nove prilike za obrazovanje mladih uvođenjem novih studijskih programa i programa cjeloživotnog učenja. Sve to trebalo bi pridonijeti stvaranju obrazovanog kadra koji nedostaje na tržištu rada i koji je neophodan za razvoj novih industrija u Hrvatskoj. 

Radi se o projektu DIP2Future: Razvoj obrazovnih programa, standarda kvalifikacija i standarda zanimanja iz područja IKT u skladu s HKO-om ukupne vrijednosti 3 871 527,62 kune, a koji će FOI provesti u partnerstvu s Odjelom za informatiku Sveučilišta u Rijeci (OIRI). Na projektu, kojem je cilj razviti nove studijske programe iz područja IKT-a u kojima će se zadovoljiti potrebe za stjecanjem odgovarajućih vještina i kompetencija IKT profesionalaca sukladno zahtjevima tržišta rada i trendovima u tehnološkom napretku, radit će 28 nastavnika i stručnjaka iz različitih domena. Trajat će do 2022. godine pod vodstvom prodekanice za nastavu FOI-ja izv. prof. dr. sc. Renate Mekovec.

U okviru projektnih prijedloga Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja započete su aktivnosti i na projektu Edu4Games – Izrada standarda zanimanja i kvalifikacija te novih studijskih programa za područje dizajna i razvoja videoigara. Radi se o projektu koji nudi svoj doprinos rješavanju identificiranog problema nedostatka obrazovanog kadra u Hrvatskoj za razvoj industrije videoigara, i to razvojem diplomskog sveučilišnog studijskog programa Dizajn i razvoj videoigara s 4 usmjerenjima i 4 programima cjeloživotnog učenja (dizajner videoigre, programer videoigre, producent videoigre i umjetnički dizajner videoigre). Prijavitelj je ovoga projekta Akademija dramske umjetnosti (ADU) Sveučilišta u Zagreba, a partneri su, uz FOI, i Akademija likovnih umjetnosti (ALU), Arhitektonski fakultet – studij dizajna (AF/SD) i Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER). Vrijednost mu je 3 999 249,37 kuna, provodit će se do 2022. godine, a koordinatorica projekta za FOI jest doc. dr. sc. Dijana Plantak Vukovac.

FOI je partner i na projektu TODO: Twinning Open Data Operational kojem je cilj do 2020. povećati interdisciplinarne znanstveno-istraživačke aktivnosti kao i inovacijski kapacitet sastavnica Sveučilišta u Zagrebu (UNIZG) u području otvorenih podataka. Pokrenute inicijative vezane uz otvorene podatke rezultirale su većom dostupnosti podataka, čime je poboljšana učinkovitost, djelotvornost i transparentnost javnih usluga, no ključna su komponenta u stvaranju i ubrzavanju održivih i inovativnih ekosustava otvorenih podataka – istraživanja. Ovim se projektom namjerava unaprijediti istraživački kapacitet i istraživačka izvrsnost u području otvorenih podataka UNIZG-a uz dva vodeća europska sveučilišta: University of the Aegean (UAEGEAN) i Delft University of Technology (TUDELFT). Uz FOI domaći su partneri: Geodetski fakultet u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, Pravni fakultet u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti u Zagrebu i Agronomski fakultet u Zagrebu. Projekt na FOI-ju vodi doc. dr. sc. Nikolina Žajdela Hrustek. Ukupna mu je vrijednost 799 988 eura i financira se iz programa Europske unije Obzor 2020, a trajat će 36 mjeseci. 

FOTO: WIKIPEDIA