LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
4. ADRIATECH

Čak 35 inovacija u građevinarstvu postavljeno na riječkom Kampusu

U sklopu ADRIATECH-a predstavlja se 35 inovacija iz Istarske, Karlovačke, Varaždinske, Vukovarsko-srijemske, Zagrebačke, Primorsko-goranske i Splitsko-dalmatinske županije te iz Grada Zagreba i s riječkog Građevinskog fakulteta.

U sklopu ADRIATECH-a predstavlja se 35 inovacija iz Istarske, Karlovačke, Varaždinske, Vukovarsko-srijemske, Zagrebačke, Primorsko-goranske i Splitsko-dalmatinske županije te iz Grada Zagreba i s riječkog Građevinskog fakulteta.

Savez udruga inovatora Rijeka organizirao je sada već četvrti ADRIATECH – Hrvatsku izložbu inovacija u građevinarstvu – u predvorju Građevinskog fakulteta na Kampusu Sveučilišta u Rijeci. Izložba je ondje postavljena 26. listopada, a moći će se razgledati do 30. listopada 2020. 

U njezinu se sklopu predstavlja 35 inovacija iz Istarske, Karlovačke, Varaždinske, Vukovarsko-srijemske, Zagrebačke, Primorsko-goranske, Splitsko-dalmatinske županije i Grada Zagreba te, naravno, s Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Cilj je približiti ih akademskoj zajednici, pritom uvažavajući aktivnosti koje provodi Nacionalno inovacijsko vijeće.

Izložba će također pridonijeti i jačanju mehanizama transfera znanja, tehnologije i intelektualnog vlasništva javnih sveučilišta u gospodarstvo te komercijalizaciju rezultata istraživanja. 
FOTO: STUDENTSKI ZBOR SVEUČILIŠTA U RIJECI