LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Rezultati istraživanja

78% studenata zaposleno šest mjeseci nakon diplome, najčešća plaća između 3500 i 5000 kn

Predstavljeni su rezultati nacionalnog istraživanja o zapošljivosti studenata koji su diplomirali akademske godine 2015/16. Njime Hrvatska, po uzoru na druge europske zemlje, uvodi praksu sustavnog prikupljanja podataka korisnih visokim učilištima, studentima i učenicima, poslodavcima, donositeljima politika i široj javnosti.

Predstavljeni su rezultati nacionalnog istraživanja o zapošljivosti studenata koji su diplomirali akademske godine 2015/16. Njime Hrvatska, po uzoru na druge europske zemlje, uvodi praksu sustavnog prikupljanja podataka korisnih visokim učilištima, studentima i učenicima, poslodavcima, donositeljima politika i široj javnosti.

Rezultati istraživanja o zapošljivosti diplomiranih studenata u Hrvatskoj predstavljeni su u ponedjeljak, 3. prosinca 2018, u Zagrebu. Provela ga je Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) u suradnji s Fakultetom organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu.

Riječ je o nacionalnom istraživanju o zapošljivosti studenata koji su diplomirali akademske godine 2015/16. Njime Hrvatska, po uzoru na druge europske zemlje, uvodi praksu sustavnog prikupljanja podataka korisnih visokim učilištima, studentima i učenicima, poslodavcima, donositeljima politika i široj javnosti. Rezultate dobivene na temelju odgovora 7201 osobe predstavile su dr. sc. Katarina Pažur Aničić i prof. dr. sc. Diana Šimić s Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, a objavljeni su u publikaciji pod nazivom Što nakon diplome?

Zaključci istraživanja:

 • 48,4% ispitanika završilo je preddiplomski, a 51,3% diplomski studij
 • 46,2% ispitanika u sklopu studijskog programa nije imalo obvezatnu stručnu praksu
 • šest mjeseci nakon završetka studija, zaposleno je bilo 78% studenata
 • godinu dana nakon završetka studija, zaposleno je bilo 85,6% studenata
 • najveći broj ispitanika (34,1%), korisnik je mjere stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa
 • 56% ispitanika prvi je posao pronašlo u privatnom sektoru
 • 78,2% ispitanika zaposlenje je pronašlo u struci
 • nezaposleni kao glavni razlog svoje nezaposlenosti navode nedovoljnu ponudu poslova u struci
 • najčešća je strategija pronalaska prvog zaposlenja preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (25%), dok se 18,6% ispitanika samoinicijativno javilo poslodavcu
 • ispitanici su prvo zaposlenje ocijenili prosječnom ocjenom 3,72
 • najveći broj ispitanika (46,4%) ima plaću između 3500 i 5000 kuna
 • velik broj ispitanika nije imao priliku koristiti usluge službi za podršku studentima i razvoj karijera na visokim učilištima.

Događanje je otvorila ravnateljica AZVO-a prof. dr. sc. Jasmina Havranek koja je istaknula kako se zapošljivost mladih danas nedvojbeno nameće kao prioritetna zadaća socijalne i gospodarske politike u Hrvatskoj te da je sustavno praćenje zapošljivosti važan doprinos rješavanju izazova s kojima se danas suočava hrvatsko društvo. Ministrica znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Blaženka Divjak naglasila je važnost podrške relevantnih tijela u cilju kontinuiranog praćenja zapošljivosti. Dodala je kako podaci prikupljeni na ovaj način mogu biti dobro polazište za utemeljeno donošenje odluka i planova u sektoru visokog obrazovanja i gospodarstva.

U sklopu predstavljanja rezultata istraživanja, pred više od stotinu sudionika, održan je i okrugli stol na temu Sustavno praćenje zapošljivosti u službi povezivanja obrazovanja i gospodarstva na kojem su, uz autorice istraživanja dr. sc. Katarinu Pažur Aničić i prof. dr. sc. Dianu Šimić, sudjelovali stručnjaci iz područja visokog obrazovanja te predstavnici poslodavaca i studenata: prof. dr. sc. Ivan Rimac s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Darko Huljenić iz tvrtke Ericsson Nikola Tesla d. d., gđa Jasminka Martinović iz Hrvatske udruge poslodavaca, gđa Kristina Alerić iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, gđa Vladimira Ivanković Bradić iz Ministarstva rada i mirovinskoga sustava te g. Dominik Ivkošić, predsjednik Vijeća studenata veleučilišta i visokih škola. Raspravu je moderirao dr. sc. Teo Matković.

FOTO: AZVO