LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Anketni upitnik

Započelo istraživanje utjecaja trenutne epidemiološke situacije na zdravlje studenata

– Rezultate ćemo koristiti u svrhu utvrđivanja zdravstvenih potreba, organiziranja adekvatne zdravstvene zaštite te informiranja liječnika i medicinskih sestara o potrebama studenata u RH. – poručuju pokretači istraživanja.

– Rezultate ćemo koristiti u svrhu utvrđivanja zdravstvenih potreba, organiziranja adekvatne zdravstvene zaštite te informiranja liječnika i medicinskih sestara o potrebama studenata u RH. – poručuju pokretači istraživanja.

U tijeku je istraživanje o znanjima, stavovima i ponašanju studentske populacije vezanima uz epidemiju bolesti COVID-19 koju uzrokuje novi koronavirus te o utjecaju epidemiološke situacije na mentalno, a time i cjelokupno zdravlje studenata. Provode ga Hrvatsko društvo za školsku i sveučilišnu medicinu Hrvatskoga liječničkoga zbora u suradnji sa Zdravim sveučilištem i Studentskim zborom Sveučilišta u Zagrebu. 

– Dobiveni podaci iz istraživanja statistički će se obrađivati i prikazivati zbirno. Rezultate ćemo koristiti u svrhu utvrđivanja zdravstvenih potreba, organiziranja adekvatne zdravstvene zaštite studentima za vrijeme i po završetku epidemije te informiranja i edukacije liječnika i medicinskih sestara o potrebama studenata u Republici Hrvatskoj. – poručuju.

Anketnom upitniku moguće je pristupiti na poveznici. Valja naglasiti i da je sudjelovanje dobrovoljno i anonimno. 
FOTO: PEXELS