LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Vršnjačka potpora

Izborni kolegij na Sveučilištu u Zagrebu: mogu ga upisati svi studenti i nosi 5 ECTS-a

Dostupan je za upis svim studentima koji su na bilo kojem fakultetu ili akademiji Sveučilišta u Zagrebu na preddiplomskoj, diplomskoj ili poslijediplomskoj razini studija.

Dostupan je za upis svim studentima koji su na bilo kojem fakultetu ili akademiji Sveučilišta u Zagrebu na preddiplomskoj, diplomskoj ili poslijediplomskoj razini studija.

Na Sveučilištu u Zagrebu provodi se novi sveučilišni izborni kolegij Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom. Dostupan je za upis svim studentima koji su na bilo kojoj sastavnici (fakultetu/akademiji) Sveučilišta u Zagrebu na preddiplomskoj, diplomskoj ili poslijediplomskoj razini studija.

Nositelj predmeta je Sveučilište u Zagrebu, a izvoditelj Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Predmet se održava u dva dijela: prvi dio odnosi se na pripremnu radionicu (koja se održava na početku semestra – tijekom vikenda), a drugi na pružanje vršnjačke potpore i redovite grupne konzultacije – superviziju.

Radi se o jednosemestralnom kolegiju, a studenti će za svoj angažman dobiti 5 ECTS bodova

Uvjet za upis, stoji na stranicama Sveučilišta, je poznavanje studenta s invaliditetom (za potrebe ovoga predmeta – studenta s oštećenjem vida, sluha ili motorike) kojem je potrebna vršnjačka potpora te koji pristaje da mu student koji upisuje kolegij pruža potporu (par). Također, potrebno je da par bude s istoga studijskog programa i iste studijske godine.

Za sve dodatne informacije moguće je javiti se Uredu za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu: 
 
Studentsko naselje Stjepan Radić
Jarunska 2, Zagreb
(prizemlje 12. paviljona)
e-adresa: uredssi@unizg.hr
tel: 01/ 4564 405, mob. 099 4593 578.
FOTO: PIXABAY