LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Menstrualno siromaštvo

Za studente Sveučilišta u Zagrebu: Provodi se anketa o ekonomskim i društvenim aspektima menstruacije

Anketa je namijenjena kako studenticama, tako i studentima Sveučilišta u Zagrebu.

Anketa je namijenjena kako studenticama, tako i studentima Sveučilišta u Zagrebu.

U sklopu inicijative za osiguravanja besplatnih menstrualnih potrepština na Sveučilištu u Zagrebu, UNIZG Ciklus, provodi se anketa o ekonomskim i društvenim aspektima menstruacije.

Istraživanje provodi grupa studentica s Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, s ciljem da utvrde stavove o menstruaciji, zastupljenost menstrualnog siromaštva, informiranost o menstruaciji i postojanje stigme zbog menstruacije.

– Sudjelovanje u istraživanju je dobrovoljno i u bilo kojem trenutku možete odustati od sudjelovanja ili ne odgovoriti na pitanja na koja ne želite. Ova je anketa u potpunosti anonimna te će se podaci prikupljeni njome obrađivati  na grupnoj razini i neće se prikupljati IP adrese. Podaci istraživanja će se koristiti isključivo u znanstvene i stručne svrhe te potencijalno i za izradu diplomskog ili doktorskog rada. Anonimizirani podaci bit će trajno pohranjeni u Hrvatskom arhivu podataka za društvene znanosti kako bi bili dostupni u znanstvene svrhe ili za korištenje u podučavanju studenata. – poručuju autorice. 

Anketa je namijenjena kako studenticama, tako i studentima. Možete je ispuniti na poveznici.

FOTO: UNSPLASH